News & Technology

เยี่ยมชม intel broadcast studio ตอนที่ 2

การตัดต่อ VDO หรือ มิกซ์เสียงผ่านอุปกรณ์เฉพาะด้านแบบดั้งเดิมไม่สามารถยืดหยุ่นพอที่จะรองรับการทำงานในปัจจุบันและในอนาคตได้อีกแล้ว intel ได้เข้ามาสนับสนุนห้อง broadcast และใช้ชื่อเป็น intel broatcasting room โดยมีสนับสนุนทั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบ server network เพื่อจะกระเทาะสิ่งก่อสร้างที่สวยงามนี้ค้นหา content นำมาสู่โลกกว้าง

Intel Boardcast Studios ห้องถ่ายทอดนี้เป็นห้องแรกของ Sydney Opera House ที่มีชื่อจากการสปอนเซอร์โดยบริษัทภายนอก intel จะสนับสนุนการอัพเกรดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพทั้งการถ่ายทอดและการบันทึก รวมถึงการทำ production เพื่อแชร์ digital content สู่อินเตอร์เน็ตอันเป็นการสนับสนุนกลยุทธ์ระยะยาวที่ยั่งยืน ณ The Opera House

Ford Everest เปิดตัว ณ ปักกิ่ง ดีไซเนอร์มีภรรยาเป็นคนไทย !

ได้รับเชิญจาก Ford Thailand มางานเปิดตัว Ford Everest ใหม่ ณ ปักกิ่ง ประเทศจีนครับ ทางฟอร์ดให้โอกาสมาในเดือนที่ค่อนข้างหนาวระดับ -4c เลยทีเดียว (ขณะอัพเน็ตไม่ค่อยแรง และ block social network เรียบเลยครับ)

1 2 3 25
Copyright © 2017. All rights reserved.