เกี่ยวกับ พัชร / Patchara Kerdsiri

Contact พัชร

นักดนตรีอิสระ และผู้ผลักดันสหกรณ์นักดนตรี iHearband

Phone : 086 8965900 ถ้าไม่สามารถติดต่อได้รบกวน SMS ครับ
twitter : www.twitter.com/iHearBand
facebook : www.facebook.com/ipattt
youtube : http://www.youtube.com/kpatchara