บรรยายเรื่อง Social Media in small Biz ให้นักศึกษา ป.โท,เอก ม.เกริก

เมื่อวานนี้ไปบรรยายเรื่อง Social Media in small Biz ให้นักศึกษา ป.โท,เอก ม.เกริก ในหัวข้อสัมมนาเรื่อง New Media New Challenges ครับ นักศึกษาที่มาเรียนหลายคนเป็นผู้บริหารบริษัทต่างๆและ Executive สำหรับเนื้อหาโดยรวมๆผมจะพูดถึงยุคเปลี่ยนผ่านของเว็บ 1.0 ไปที่ 2.0 ไปที่ Social Bookmark และ Social Media และ การปรับ Mindset ด้าน Security ของชีวิตจากปิดเป็นเปิดเพื่อสนับสนุน Google และ ส่งเสริมบารมีทาง internet

บรรยายที่เกริกร่วมกับ ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ ผอ. ASTV และ คุณ มานพ โตการค้า TEN TV
บรรยายที่เกริกร่วมกับ ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ ผอ. ASTV และ คุณ มานพ โตการค้า TEN TV
เปิดการบรรยายโดยอาจารย์ประจำภาควิชา
เปิดการบรรยายโดยอาจารย์ประจำภาควิชา
นักศึกษาระดับ Executive ที่เข้าร่วมฟังการสัมมนา
นักศึกษาระดับ Executive ที่เข้าร่วมฟังการสัมมนา
นักข่าวสัมภาษณ์หลังบรรยายเสร็จครับ
นักข่าวสัมภาษณ์หลังบรรยายเสร็จ

เนื้อหาบรรยายที่ เกริก สำหรับ ป.โท ป.เอก

โดยรวมเนื้อหาจะมาจากบล็อกเหล่านี้ที่ผมเคยเขียนมา รวมทั้งบางส่วนก็เปิดข้อมูลจาก Net Future ซึ่งเขียนโดยคุณ MK ขอขอบคุณครับ

Social media คืออะไร
https://ipattt.com/2009/social-media/

ทำไมถึงเกิด Social Media เพราะโฆษณามีเยอะมากแล้ว
http://www.slideshare.net/wah17/social-media-35304

ก่อนจะมาเป็น Social Media
http://netfuture.wordpress.com/2009/09/14/evolution-of-consumer-generated-media/

ธุรกิจขนาดเล็กผูกกับ Social Media อย่างไร
https://ipattt.com/2009/blog-twitter-small-business/

ตัวอย่างเรื่อง asset online
http://netfuture.wordpress.com/2009/07/30/12-percent-american-buy-virtual-goods/

ผลสำรวจอายุผู้ใช้ twitter
http://netfuture.wordpress.com/2009/11/06/twitter-age-demographics/

ปล. ได้กระเช้าด้วย พร้อมเงินใส่ซองมาอีก 3,000 บาท ขอบคุณครับ ใจดีจัง :)
ปล. ได้กระเช้าด้วย พร้อมเงินใส่ซองมาอีก 3,000 บาท ขอบคุณครับ ใจดีจัง 🙂