ดร.ก้องภพ Present กลุ่มย่อยที่ Kapook

ดร.ก้องภพ Present กลุ่มย่อยที่ Kapook จัดโดย @iwhale ครับ มีคนใน twitter มาร่วมมากมายเช่น @mrvop @superconductor @htk999 @romhiranpruk @nui707 @puukikika ต้องขอขอบคุณ @booruball ที่ไปอัด VDO ให้ครับ