นำเสนอ Social Media ให้ผู้บริหารระดับสูงของ ปตท.

ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมและบรรยาย Social Media อย่างย่อให้ผู้บริหารระดับสูงของ ปตท. ครับ ปัจจุบันหลายๆโครงการขนาดใหญ่มีความสนใจในการใช้ Social Media และเล็งเห็นความสำคัญของ Digital Agency มากขึ้นเรื่อยๆ ดังโพส Social Network กับองค์กรด้านพลังงาน

แต่การให้ความสำคัญนั้นยังอยู่ในระดับองค์กรอยู่ครับ หลายท่านยังติดปัญหาที่การ implement Social Media เฉพาะตัวผู้บริหารสู่องค์กรกันอยู่

ห้องประชุมกรรมการและผู้บริหาร ปตท.สำนักงานใหญ่
ห้องประชุมกรรมการและผู้บริหาร ปตท.สำนักงานใหญ่
แทรก Agenda เรื่อง Social Media เล็กน้อย ผู้บริหารให้ความสนใจ
แทรก Agenda เรื่อง Social Media เล็กน้อย ผู้บริหารให้ความสนใจ

สังเกตเห็นคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ใส่เสื้อสีขาวแสงลงพอดี

ประชุมเสร็จ
ประชุมเสร็จ

พอประชุมเสร็จก็ ต่อด้วยสมาคมศิษฐ์เก่าวิศวกรรมศาสตร์พอดีเลยครับ