MV เราเป็นคนไทย โดย เพชร โอสถานุเคราะห์

@roundfinger tweet แนะนำมา ผมดูแล้วชอบกว่าเพลงอื่นๆและ MV อื่นๆที่เน้นความรักความปรองดองในช่วงที่ผ่านมา นั่นเป็นเพราะผู้แต่ง ( คุณ เพชร โอสถานุเคราะห์ ) และคนทำ MV ได้หลุดพ้นกรอบบางอย่างของการมองคนอื่นออกมานั่นเอง ทำให้เพลงนี้ดีทั้งเนื้อเพลงและ MV ก็เป็นกลาง ที่สำคัญเน้นที่ประชาชนไทยเป็นหลักครับ 😀

คุณ @roundfinger บอกด้วยว่าถ้าแค่ยิ่ง “ฟัง” จะยิ่งชอบครับ