คำแนะนำสำหรับรัฐบาลเมื่อต้องทำเว็บ

เมื่อปีก่อน เนคเทคอคาเดมีเชิญ @imenn ไปบรรยายเรื่อง แนวทางการพัฒนาเว็บรัฐบาลในอนาคต ให้กับกลุ่มผู้บริหารสูง ส่วนกลาง รุ่นที่ 2 และผู้บริหารระดับกลาง และผู้ปฏิบัติืงาน ส่วนกลาง รุ่นที่ 2 ใน โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพการบริหารและการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐครับ ผมเอาสไลด์มาแปะให้ท่านที่สนใจด้วย