สถิติ Application ของ facebook

ดูได้ที่นี่ครับ http://statistics.allfacebook.com/applications จะเห็นว่า farmville มีผู้เล่น 76 ล้านคน มากกว่าประชากรไทยทั้งประเทศ

สถิติการใช้ app facebook
สถิติการใช้ app facebook