AE : Account Executives คืออะไร

AE : Account Executives สำหรับบริษัท IT มีหน้าที่ดังนี้

1. AE เป็นผู้ที่เข้าร่วมการเจรจาในกรณีทำ Contract ใหม่ๆ และในขั้นตอนทำราคาอาจร่วมงานกับ Sale เพื่อพิจารณาต้นทุนเพื่อเสนอราคาและ Proposal ที่เหมาะสมกับลูกค้า
2. ทำหน้าที่บริหารการทำงานให้ลุล่วงตามสัญญา ( Contract Execution ) เข้าใจ Contract ทุกข้อถ่องแท้ ผลักดันให้งานไม่เกิดปัญหา
3. ควบคุมผลกำไรและขาดทุน ( Control Profit & Loss ) ตลอดกิจกรรมที่ทำ โดยต้องมีความเข้าใจในระบบต้นทุนของกิจกรรมที่ทำเพื่อที่จะสามารถตอบโต้และหาจุดลงตัวในการทำงานกับลูกค้า
4. เป็นตัวกลางในการเจรจาต่อรองด้านการรักษาผลประโยชน์ของทีมในที่ประชุมและนำส่งสารสู่ผู้ปฎิบัติงานต่อไป ทำหน้าที่ Support Project manager หรือ System Analyst ในกรณีฝ่ายหลังมาเจรจาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้เจรจาเอง โน้มน้าวให้ลูกค้าในระดับ Senior มี Requirement ได้มาตรฐาน (อยู่กับร่องกับรอย)
5. ในองค์กรขนาดเล็ก AE จะต้องติดตามเงินจากลูกค้าด้วยเช่นกันโดยอาศัยการเจรจาเพราะโดยมากรายละเอียดเรื่องความล่าช้าในการเบิกจ่ายที่มีผลต่อการปฎิบัติงานในเฟสต่อๆไปมักไม่ถูกระบุในสัญญา แต่ถ้าองค์กรขนาดใหญ่ AE ต้องร่วม Defend การจบเฟสของโปรเจ็คเพื่อจะสามารถอนุมัติเงินออกมาให้ได้
6.ถ้าเป็น Contract ใหญ่มาก AM ( Account Manager ) อาจมีลูกน้องเป็น AE เพื่อที่จะช่วยในการควบคุมโปรแกรมการทำงานกับลูกค้า ในขณะที่ PM ( Project Manager ) ทำหน้าที่ควบคุมตัวงานย่อยกับพนักงานปฎิบัติการคนอื่นๆ

บังเอิญมีคุณ Sirirat Suttipongsanuwat ส่งเมล์มาแก้ไขลำดับตำแหน่ง AE ในข้อ 6 และเสริมความรู้ด้านล่างครับ ต้องขอขอบคุณครับ

ตามความเข้าใจ AE เป็นตำแหน่ง ที่ถูกรวมอยู่ในทีม Client Service ซึ่งจะมีการทำงานตามลำดับเลเวลของตำแหน่ง เรียงจาก

Account Director : AD
Account Manager : AM
Account Supervisor : AS
Account Executive : AE

AE : Account Executives ในธุรกิจโฆษณาและสื่อ มีความแตกต่างออกไปบ้างดังนี้

1. AE ทำหน้าที่เพื่อเป็น ผู้ประสานงานระหว่างลูกค้าและ Traffic (ผู้ดูแลงานฝั่ง Production) โดยไม่จำเป็นต้องติดตามลูกค้าระดับผู้บริหารโครงการก็ได้ หรืออาจทำงานประสานกับ Account Supervisor หรือ Client Service Director หรือ Account Director.
2. เป็นผู้ผลักดันงานให้เรียบร้อยเป็นงานๆไปเช่นกัน ( คำว่า Executive มาจาก การ Execute งานนั่นเองครับ ) แก้ปัญหาเฉพาะหน้าของลูกค้าและ Production ต่างๆ เช่นการ Approve งานก่อนพิมพ์ หรือการนำส่งงานให้ไม่มีปัญหา
3. เป็น Sale งานย่อยใหม่ได้ในตัว สามารถเสนองานที่ลูกค้าน่าจะได้ประโยชน์ บางครั้งอาจนำเสนอ Campaign ให้ลูกค้าด้วยตนเองทีเดียว

อ้างอิง Wikipedia

AE ต้องมีความเข้าใจธรรมชาติของลูกค้าและเข้าใจต้นทุนของงานที่ทำ สามารถ Consult บอกได้ว่าลูกค้าควรที่จะทำอะไรต่อไป นอกจากนั้นยังต้องมีทักษะการเจรจาเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้ทีมงานและลูกค้าพอใจตลอดอายุ Contract นั่นเองครับ (บางครั้งอาจต้องรับเรื่องถึงปัญหา Cash Flow จากบัญชีและทำการเจรจาปรับดีลการรับเงินลูกค้า) ดังนั้นส่วนใหญ่ AE จะใช้พนักงานระดับผู้บริหารในบริษัทด้วยเช่นกัน

สิ่งที่น่าสนใจ
Super Vision ในธุรกิจทำเว็บ : ต้นทุนที่สูงที่สุดและอธิบายได้ยากที่สุด