ผมเป็น Moderator ในงาน CIO16 ร่วมกับคุณ พรพรหม ศุกร์นี้

ตามที่ได้กล่าวมาในโพสที่ผมและวง iHear จะไปร่วมงาน CIO16 ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ครับ คุณพรพรหมจาก NECTEC ได้ให้เกียรติผม เชิญร่วมเป็น Moderator (ผู้สัมภาษณ์)ในงานด้วยเช่นกันครับ

อันนี้เป็นจดหมายจากคุณพรพรหมถึงผู้เข้าร่วมสัมมนาในช่วง “Innovative with voluntarism to Thailand critical infrastructures; insights and fresh perspectives to create a SMART & Highly Interoperable Enterprise with no compromisation.?

เรียน ท่านผู้บริหาร ครับ

ตามที่ท่านได้ให้เกียรติรับวิทยากร ใน Slot ที่ 2 ภายใต้กรอบเรื่อง ?Innovative with voluntarism to Thailand critical infrastructures; insights and fresh perspectives to create a SMART & Highly Interoperable Enterprise with no compromisation.? โดยเน้นหนักเรื่องของการลด digital divide มีการนำไอทีมาช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมไทย ช่วยธุรกิจท่องเที่ยว ช่วยธุรกิจที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ เน้นเรื่องเทคโนโลยีที่เข้าถึงทุกคน ใช้ง่าย กระจายแบบ mass และนำไปสู่การร่วมด้วยช่วยกัน นำไปสู่สังคม social มากขึ้น เกื้อกูลมากขึ้น ช่วยกันแบบอาสาสมัคร แม้ไม่ใช่ภารกิจประจำ แต่สนุก มันส์ และชอบ

1130-12.30 Theme : Innovative with voluntarism to Thailand critical infrastructures; insights and fresh perspectives to create a SMART & Highly Interoperable Enterprise with no compromisation.

Dual Moderators : Khun Pornprom Ateetanan, NECTEC Academy and Khun Patchara Kerdsiri, Entrepreneur, Online Marketing Manager and Musician.

Panelists: ประกอบด้วย 6 ท่าน ได้แก่

Khun Thirapong Tangsuteeranan, CIO 16 – “IT for agriculture and natural resources”
Khun Jantima Sirisaengtaksin ? Principal Advisor on ICT,Ministry of Finance, CIO 19 – “E government services ? financial services infrastructure”
Ajarn Wantanee Phantachat, Director , R&D Promotion , Rehabilitative Engineering and Assistive Technology Institute,NECTEC ? “ICT for Disabilities”
Dr. Tatchapol Poshyanonda, Country Manager, Cisco Systems (Thailand) Ltd. – “National Broadband”
Khun Kapook.com (Khun Poramate Minsiri, CEO Bundit Center) ? “Social Computing” (2010 Gartner Top 10)
Ajarn Kumpol Sontanarat, Director, Securities and Exchange Commission, CIO 16 ? “Guideline for Government PR”

ประเด็นที่ขอความกรุณา ให้วิทยากร แต่ละ contribute ความรู้และประสบการณ์ แก่ผู้ฟัง ทุกท่าน เพื่อจุดประกายให้คนฟังตลอดทั้งงาน ผู้ฟังจะได้เกิดอาการปิ๊ง แว้บ และนำไปศึกษา ค้นหา เจาะลึก ต่อยอด และนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

Khun Thirapong Tangsuteeranan, CIO 16 – “IT for agriculture and natural resources” – ไอทีเพื่อสร้างความเข้มแข็งต่อภาคเกษตรกรรม การอนุรักษ์ทรัยพากรธรรมชาติ ตลอดจน การลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล ระหว่างสังคมเมืองและสังคมเกษตรกรรม ได้อย่างไร

Khun Jantima Sirisaengtaksin ? Principal Advisor on ICT,Ministry of Finance, CIO 19 – “E government services ? financial services infrastructure” – การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ รูปแบบใหม่ ๆ ที่รัฐจะเปิดบริการใหม่ให้ประชาชน ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานที่ดี เท่าเทียม และทั่วถึง ที่รัฐมีให้

Ajarn Wantanee Phantachat, Director , R&D Promotion , Rehabilitative Engineering and Assistive Technology Institute,NECTEC ? “ICT for Disabilities” – เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและด้อยโอกาส การให้ความสำคัญ การอยู่ร่วมกัน ในสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ Smart Society , Smart Thailand

Dr. Tatchapol Poshyanonda, Country Manager, Cisco Systems (Thailand) Ltd. – “National Broadband” – อินเทอร์เน็ตความเร็๋วสูง ของไทย เพื่อคนไทย การประยุกต์ใช้ ที่ลงตัว ทั้ง เพื่อราชการ ธุรกิจ ครอบครัว และสุขภาพ
Khun Kapook.com (Khun Poramate Minsiri, CEO Bundit Center) ? “Social Computing” (2010 Gartner Top 10) – เครือข่ายสังคมที่มาแรงที่สุดในยุคนี่ มีทั้งด้านมืด และด้านสว่าง ต.ย. กรณีศึกษา และถ่ายทอดประสบการณ์จาก TETR Con D.C. รวมทั้งแนวทางการนำมาปรับใช้กับภาครัฐ เพื่อยกระัดับการบริหารจ้ัดการ และการบริการ ต่อประชาชน ทุกระัดับ ทุกกลุ่ม ให้ได้รับบริการโดยทั่วถึงและเท่าเทียม

Ajarn Kumpol Sontanarat, Director, Securities and Exchange Commission, CIO 16 ? “Guideline for Government PR” – แนวทางหรือตัวอย่าง ระเบียบ ข้อบังคับ ของต่างประเทศ ที่ประกาศใช้แล้ว และประสบการณ์ของ ก.ล.ต. ที่มีระเบียบ เพื่อทำให้การใช้ New media / new social media อย่างปลอดภัย มั่นใจ ทั้งในระดับผู้ใช้ และองค์กร

Patchara Kerdsiri , Entrepreneur, Online Marketing Manager and Musician. หนึ่งในผู้บุกเบิกการใช้ New Media เพื่อการสร้่างสรรค์งานดนตรี งานไอที การสร้างชุมชนคนไอทีและผู้ใช้ไอที ฉายภาพการก่อกำเนิด ของ วงดนตรี #iHearBand บทบาทของ TigerIdea กับการพัฒนาเว็บโฉมใหม่ของภาครัฐ

ผมและคุณพัชร ใคร่ขอรับชี้แนะ จากผู้บริหารทุกท่าน ด้วยครับ ท่านประสงค์ให้้ปรับ เพิ่ม ลด เปลี่ยน ให้เหมาะกับสไตล์ของแต่ละท่านมากขึ้น

พรพรหม และ คุณพัชร Dual – Moderator

จดหมายจากคุณกำพล

เรียนวิทยากรทุกท่าน

ช่วง keynote ?A reinvention to the ICT landscape as information becomes king; where are we today and how are we eating change and making it part of our lives? ?พูดถึงภาพรวมของประเทศและสิ่งที่อยากจะไปให้ถึงภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เรายังมีตัวตน อยากจบช่วงท้ายด้วย 2010 Top 10 Strategic Technologies ของ Gartner

theme ที่ 1 ?Deploying CHANGE to CREATE a super user experience. How enterprise optimize resources, resolves bottleneck, improve service and manage impacts?? เป็นเรื่องของ change ที่ช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน ทำให้ใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ บริการใหม่ๆ ที่ดีขึ้น อะไรที่เคยเป็นคอขวดก็หายไป เปิดกว้างสำหรับทุกๆการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ดีขึ้น
theme ที่ 2 ?Innovative with voluntarism to Thailand critical infrastructures; insights and fresh perspectives to create a SMART & Highly Interoperable Enterprise with no compromisation.? เป็นเรื่องของการลด digital divide มีการนำไอทีมาช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมไทย ช่วยธุรกิจท่องเที่ยว ช่วยธุรกิจที่เชื่อมโยงกับทรัพยkกรอันอุดมสมบูรณ์ เน้นเรื่องเทคโนโลยีที่เข้าถึงทุกคน ใช้ง่าย กระจายแบบ mass ได้ นำไปสู่การร่วมด้วยช่วยกัน นำไปสู่สังคม social มากขึ้น เกื้อกูลมากขึ้น ช่วยกันแบบอาสาสมัคร แม้ไม่ใช่ภารกิจประจำ แต่สนุก มัน ชอบ
theme 3 ?Pitt falls or Pay off? Return on Investment with virtualization or adoption of cloud computing; big pictures is too big to overlook as you watch how your people flourish! Doing more for less; surpassing the enterprise demand ?out of box? strategies? เป็นเรื่องของการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน ลงทุนน้อยได้มาก ทำน้อยได้มาก ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีบวกกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทั้งเทคโนโลยีที่รู้จักเช่น virtualization, cloud computing รวมถึงเทคโนโลยีที่อาจจะหลุดกรอบที่เคยชิน แต่ท้าทาย น่าลอง
theme ที่ 4 ? Streamline top challenges and business impacts; what is enough for cyber-Security measures and what are enterprises doing with incident management. ? เป็นเรื่องของ challenges ต่างๆที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ ต้องคำนึงถึง ต้องใส่ใจ หากจะเป็น early adopter ก็ต้องใส่ใจเรื่องการ promote คู่กับการควบคุม หากเกิดเหตุ เกิดภัย ต้องรู้เท่าทัน ทำอย่างไรให้รู้เท่าทัน วัดผลได้มั้ย ป้องกันได้มั้ย จะต้องให้เกิดความเสียหายแบบวัวหายล้อมคอกหรืออย่างไร

มีการวางตัววิทยากร ตามรายละเอียดด้านล่าง ระบุหัวข้อให้ contribute เป็นพิเศษ เพื่อให้จุดประกายให้คนฟังตลอดทั้งงาน ผู้ฟังจะได้เกิดอาการปิ๊ง แว้บ และนำไปศึกษา ค้นหา เจาะลึก ต่อยอด และนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

นอกเหนือจากช่วงเวลาที่ท่านร่วมเสวนา หากเป็นไปได้ มาใช้เวลากับพวกเราทั้งวัน อาจจะมีประชุมระหว่างวันก็แวบไปแวบมาตามความเหมาะสม แต่สุดท้ายตอนสิ้นวันหลังจากที่จบงานภาคกลางวันเรายังมีนัดกัน สังสรรค์กันต่อ เพื่อกราบขอบพระคุณทุกท่าน ที่บริเวณสระน้ำของโรงแรมคอนราด

สรุปเรามีนัดกันวันงาน ทั้งวัน 20 พย ต่อท้ายด้วย cocktail party ที่โรงแรมคอนราด ถนนวิทยุ

แถมอีก 1 วัน ครับเป็น dinner talk ที่จัดขึ้นเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับท่านผู้บริหาร ICT โดยจัดเป็น Dhamma Talk โดย ท่าน ว วชิรเมธี วันที่ 22 ธค ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ เวลา 1800-21.00 น. ฟรีสำหรับทุกท่าน งานนี้หาสปอนเซอร์ ด้วยจำนวนเงินที่ไม่มากนัก เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละบริษัททำกิจกรรม CSR ไปด้วยในตัว ออกใบอนุโมทนาโดยมูลนิธิของทาน ว ที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ท่านใดประสงค์บริจาคโดยสมัครใจก็สามารถขอใบอนุโมทนาได้ รายได้นำส่งมูลนิธิท่านนำไปทะนุบำรุงพุทธศาสนาต่อไป งานนี้มี ผอ สุวิภา เป็นแม่งาน ส่วนพันธมิตรในการจัดงาน คือกลุ่มที่ร่วมจัดงาน CIO ในครั้งนี้เช่นเดียวกันครับ

Beyond Technologies ? No Boundaries;

Change, Creativity, Collaboration & Community

Dear All,
Beyond Technologies ? No Boundaries;

Change, Creativity, Collaboration & Community
CIO16 returns as a premier platform in 2009 with focus theme on ?Beyond Technologies? with no boundaries focuses on people, people and people. We lead the change; we drive the creativity with our vision and imaginations. We explore collaborations and seek out for participation from people to contribute at all time back into the community to make this a better place to live.

With clear intention to change of current turmoil and litigation landscape; information technology stands in the way to value add and create possibilities to reach goals. Leveraging information technology calls for industry collaboration on voluntarily mode by people stepping up to strengthen this intention of giving to build an efficient and robust society.

Be it strategizing to flourish the tourism industry so to jive up the economy of Thailand; managing and reducing risk of terrorism thru any means of intelligence. The healthcare sector faced with all pandemic defiance and confrontations where advancement of technology helps reduce the trouble and speed the recovery through research and development. Creating relevant education to the society with clarity to be responsible and caring simply enhances safer environment.

Advances in science and technology strengthen agricultural projects spans beyond labor where technology took lead role to review agricultural engineering to speed production, acquire new techniques, detect diseases, improve soil conditions etc.

A quick recap ?Change begins with individual!? How has it work for you?
Topics catered are very close to heart of many. The theme was scoped with panelists and vendors in industry to support this initiative. We seek for continuous support and commitment to successfully run this event with true thoughts to better our community.

Yours truly,

Chairman, CIO16

CIO16 Agenda

Beyond Technologies ? No Boundaries;

Change, Creativity, Collaboration & Community

0830 Registration
0900 Opening Speech : Beyond Technologies – No Boundaries and the 4 Cs…

Mr Chaicharearn Atibaedya – Chairman of CIO16; President of PTTICT Solutions

0920 Keynote Deliver ? A reinvention to the ICT landscape as information becomes king; where are we

today and how are we eating change and making it part of our lives?

Professor Pairash Thajchayapong – Ph.D – Specialist and Senior Advisor, National Science &

Technology Development Agency (NSTDA)


1000 Deploying CHANGE to CREATE a super user experience. How enterprise optimize resources,

resolves bottleneck, improve service and manage impacts?

Moderator : Khun Chalermpol Tuchinda, SW Park & IASA

Panelists:

Dr. Chim Tantiyaswadikul, Assistant Governor, Bank of Thailand (BOT), CIO 16 ? Dramatic Change in Financial Industry
Khun Chaicharearn Atibaedya – Chairman of CIO16; President of PTTICT Solutions – Change and Proactive Response
Dr. Veera Veerakool , CEO, Freewill Solutions Company Limited – SI Roles with Deploying Change
Khun Apisak Hajima, Director, Channel Sales (Thailand & Vietnam), CA Sales (Thailand) Co.,Ltd.? Deploy Change ? Impact and what preparation should be
Khun Parnsiree Amatayakul, Territory Executive, General Business, IBM Thailand Co.,Ltd. – The Changing Roles of the CIO in Tomorrow?s Companies
Dr. Thanachart Numnonda, – Business Development Director, Sun Microsystems (Thailand) ? Open Source?s Challenges and and Responses


1100 TEA ?Cultivation?


1130 Innovative with voluntarism to Thailand critical infrastructures; insights and fresh perspectives to create a SMART & Highly Interoperable Enterprise with no compromisation.

Dual Moderators : Khun Pornprom Ateetanan, NECTEC Academy and Khun Patchara Kerdsiri, Entrepreneur, Online Marketing Manager and Musician.

Panelists:

Khun Thirapong Tangsuteeranan, CIO 16 -IT for agriculture and natural resources
Khun Jantima Sirisaengtaksin ? Principal Advisor on ICT, Ministry of Finance, CIO 19 – E government services ? financial services infrastructure
Khun Kapook.com (Khun Poramate Minsiri, CEO Bundit Center) ? Social Computing (2010 Gartner Top 10)
Dr. Wantanee Phantachat, Director , R&D Promotion , Rehabilitative Engineering and Assistive Technology Institute, NECTEC ? ICT for Disabilities
Dr. Tatchapol Poshyanonda, Country Manager, Cisco Systems (Thailand) Ltd. – National Broadband
Khun Kumpol Sontanarat, Director, Securities and Exchange Commission, CIO 16 ? Guideline for Government PR
1230 LUNCH @ ?Nature?
1430 Pitt falls or Pay off? Return on Investment with virtualization or adoption of cloud computing; big pictures is too big to overlook as you watch how your people flourish! Doing more for less; surpassing the enterprise demand ?out of box? strategies


Moderator : Khun Pairoj Supamongkol, Assistant Managing Director, Krung Thai Computer Services Co.,Ltd., ICTSEC Committee

Panelists:

Khun Angsumal, Secretary General, Thai Meteorological Department, CIO 16 ? cloud computing (2010 Gartner top 10)
Dr. Pansak Siriruchatapong, Director, National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) – be more competitive through NECTEC R&D
Dr. Rom Hiranpruk, President of IASA Thailand and Executive Board Member, Software Park Thailand – IT Architect for growth opportunity and sustainability
Khun Pramut Sriwichian, Country Channel Sales Manager ? Symantec (Thailand) Ltd., ? Storage Optimization
Khun Borrikhun Lamlertprasert, Country Sales Manager, APC Thailand.APC – Reshaping Data center (2010 Gartner top 10)
Khun Nathakorn Potejanasaja, Sales Manager, Financial Services Industry, EMC Information Systems (Thailand) Limited ? Virtual Computing Environment


1530 Cuppa ?Harvest?


1600 Streamline top challenges and business impacts; what is enough for cyber-Security

measures and what are enterprises doing with incident management.

Moderator : Khun Chaiyakorn Apiwatthanokul, CSO, PTT ICT Solutions

Panelists:

Dr. Manoo Ordeedolchest, President of Executive Board, Software Park Thailand ? streamline for real ? painful and success
Pol. Col. Yannaphon Youngyuen, Deputy Secretary General, Public Sector Anti-Corruption Commission (PACC), CIO16 ? laws and ethics enforcement with PACC
Khun Metha Suvannasarn, Committee, Thailand Information Security Association – GRC
Khun Prinya Hom-anek ? President and Founder,ACIS Professional Center Co.Ltd., ? security ? activity monitoring (2010 Gartner top 10)
Khun Taveesak Saengthong, MD, SAS Software( Thailand), Co.,Ltd ? Enterprise Risk Management Best Practices
Khun Poonlarb Chatchawalkhosit, Managing Consultant , Corporate Development and Productivity Improvement Office , Charoen Pokphand Group Co., Ltd. – 2010 Gartner top 10


1700 Lucky Draw

1730 Finale Closing by Chairman


1830 Networking and Appreciation nite for all participating speakers, panelist and vendors (เรียนเชิญทุกท่านร่วมงานต่อที่บริเวณสระน้ำ ในบรรยากาศกันเองๆ ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม และดนตรีโดยทีมมืออาชีพ ที่เป็นกลุ่มนักไอทีรุ่นใหม่ไฟแรงขวัญใจชาว tweeple ในนามของ #ihearband นำทีมโดยคุณพัชร เกิดศิริ และคุณปรเมศวร์ มินศิริ จาก www.kapook.com ซึ่งร่วมเป็นวิทยากรในงาน CIO16 ครั้งนี้ด้วย)

Beyond Technologies ? No Boundaries;

Change, Creativity, Collaboration & Community
Strategic Alliance