คนไทยขี้อวดที่สุดในโลก ?!? ( จาก instagram, foursquare, Facebook )

ถือเป็นเรื่องเซอร์ไพร์ทวงการพอสมควรครับ เพราะจากบล็อกของ instagram ระบุว่าสถานที่ๆคนถ่ายรูปเยอะสุดในโลกคือสนามบินสุวรรณภูมิ รองลงมาคือพารากอนของไทยนี่เอง

Foursquare Marketing Campaign ของ Kbank : Case Study

เช็คอินด้วยสมาร์ทโฟนที่สาขาของ Kbank ที่กำหนด 10,000 คนแรก สามารถมาแลกหมอนเมเยอร์ได้ทันทีถึงวันที่ 28 กพ ธนาคารกสิกรไทย เพิ่ม Promotion กับลุกค้าที่ใช้บริการโฟร์สแควร์ (Foursquare) จุดประสงค์เพื่อเน้นความสะดวกให้สืบค้นสาขาทั่วประเทศด้วยสมาร์ทโฟน

ได้ Jobs badge หลัง Check in Apple Store ทั้ง 3 เมือง

ช่วงท่ีอยู่ที่นี่เช็คอิน Apple Store ที่ NYC, New Hamshire, Providence เลยได้ Jobs badge มา 3 Apple Store check-ins! Hold onto this badge tightly. Maybe someday you’ll be able to trade it in for an iHoverboard!

Check-in Starbucks 5 แห่ง ได้ Barista badge

Check-in foursquare ที่ Starbucks 5 แห่ง ได้ Barista badge ด้วย เป็นอีกตัวอย่างการทำการตลาดแบบ Location Base ครับ สอดคล้องกับตอนนี้ foursquare ให้เช็คอินได้แต่เฉพาะในพื้นที่ที่มีสถานที่นั้นอยู่จริงแล้วครับ