ได้ Jobs badge หลัง Check in Apple Store ทั้ง 3 เมือง

เล็กๆน้อยๆ แต่ก็ขอลงในฐานะสาวกเก่าหน่อยครับ ช่วงท่ีอยู่ที่นี่เช็คอิน Apple Store ที่ NYC, New Hamshire, Providence เลยได้ Jobs badge มา 😀

Jobs badge
Jobs badge

Congrats! Your recent check in to Apple Store Providence Place just unlocked the Jobs badge
3 Apple Store check-ins! Hold onto this badge tightly. Maybe someday you’ll be able to trade it in for an iHoverboard!

เมืองไทยคงไม่ได้ Jobs badge เพราะไม่มี Apple Store นะครับ 😛 ส่วน iStudio ที่ไทยนั้นเป็นคำที่ Apple Thailand ตั้งขึ้นเอง พอมาที่นี่เราพูดถึง apple Store แล้ว Staff ร้านแม็คไม่รู้จักกันนะ