social media

#FordNAIAS ตอน2 สัมภาษณ์ @ScottMonty Social Media @FORD

สำหรับคุณ Scott Monty นั้นได้รับการดึงตัวจากฟอร์ดเข้ามาทำงาน และ CEO ของฟอร์ดให้สมญานามเขาว่าเป็น Visionary การสัมภาษณ์เป็นกันเอง ฟังง่าย น่าประทับใจดีครับ การพูดเพื่อลง YouTube แบบนี้คือการพูดในฐานะที่เป็นตัวแทนบริษัทระดับโลก ซึ่งเค้าตอบได้ค่อนข้างดีสำหรับการตอบกับ Bloggers

ของรัฐบาลหรือของส่วนตัว ? จับตาดู account @PM_Abhisit

พิจารณาเว็บไซต์และ Social Media ของคนในภาครัฐกับปัญหาที่พบเจอ ในยุคสมัยที่คนไทยกำลังตื่นตัวและให้ความสนใจกับประเด็นคอร์รัปชัน พื้นที่ใหม่อย่างโลกออนไลน์ของไทยยังปราศจากความชัดเจนที่ว่านี้ สมควรที่สาธารณะชนผู้ประกาศตัวว่ารังเกียจการคอร์รัปชันและการเอารัดเอาเปรียบ ควรให้ความสนใจประเด็นนี้

Copyright © 2017. All rights reserved.