internet

เสรีภาพอินเตอร์เน็ทไทย อยู่ในระดับเดียวกับประเทศคอมมิวนิสต์

จากทวิตลิงก์ของ @Supinya พบว่าสำหรับเอเชีย ประเทศไทยมีเสรีภาพทางอินเตอร์เน็ทในระดับเดียวกับกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์เลยทีเดียวครับ นั่นคือไม่เสรีนั่นเอง ( Not Free ) ซึ่งเป็นผลมาจากหลายๆอย่างโดยเฉพาะด้านการเมืองและการประกาศพรก.ฉุกเฉินเมื่อปี 2010

Copyright © 2017. All rights reserved.