foursquare

คนไทยขี้อวดที่สุดในโลก ?!? ( จาก instagram, foursquare, Facebook )

ถือเป็นเรื่องเซอร์ไพร์ทวงการพอสมควรครับ เพราะจากบล็อกของ instagram ระบุว่าสถานที่ๆคนถ่ายรูปเยอะสุดในโลกคือสนามบินสุวรรณภูมิ รองลงมาคือพารากอนของไทยนี่เอง

Foursquare Marketing Campaign ของ Kbank : Case Study

เช็คอินด้วยสมาร์ทโฟนที่สาขาของ Kbank ที่กำหนด 10,000 คนแรก สามารถมาแลกหมอนเมเยอร์ได้ทันทีถึงวันที่ 28 กพ ธนาคารกสิกรไทย เพิ่ม Promotion กับลุกค้าที่ใช้บริการโฟร์สแควร์ (Foursquare) จุดประสงค์เพื่อเน้นความสะดวกให้สืบค้นสาขาทั่วประเทศด้วยสมาร์ทโฟน

อินเตอร์เน็ททำให้คนออกไปเจอกันมากขึ้น

แต่เดิม internet ทำให้เราเก็บตัว อยู่บ้านไม่ทำอะไร แต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปครับ การสร้าง Profile ตนเองกลับต้องออกจากบ้านไปเจอคน ไปทำกิจกรรมต่างๆ Location Base ที่มาแรง ทำให้เรายิ่งมี Drive ในการออกไปพบคนอื่นมากขึ้น ( เกิด MASS MINGLING trend )

1 2
Copyright © 2017. All rights reserved.