facebook

Facebook Go live บน XBox แล้ว

ตัว beta กำลังจะเปิดใช้บน XBox ภายในเดือนนี้ และจะพัฒนาโดยสมบูรณ์ full release วันที่ 17 พย 09 นี้ครับ เพราะฉนั้นเราจะได้เห็นอนาคตของเกมส์ที่มีการผสมกัน ( Integration) ระหว่างรูปแบบ Console เกมส์กับ Social Stream ! นั่นคือเราสามารถเล่นเกมส์กับคนที่เรารู้จักได้ง่ายๆ

บริษัทเล็กดีอย่างไร ตอนที่ 2: Social Media มีพลังกับธุรกิจขนาดเล็ก

บริษัทขนาดเล็กไม่จำเป็นต้องลงทุนลงเงินในการโฆษณาบนสื่อหลักอย่างทีวีวิทยุนิตยสารมากมาย ผู้บริหารสามารถเขียนบล็อกเกี่ยวกับธุรกิจอย่างสม่ำเสมอและใช้ twitter ในการป่าวประกาศได้ง่ายกว่าผู้บริหารในบริษัทขนาดใหญ่ ,Value ของผู้บริหารนั้นเพิ่มขึ้นและ Value ของบริษัทก็เพิ่มด้วยเช่นกันทำให้เกิดแรงจูงใจที่ดี

Social Media คือ ? / คำอธิบายและตัวอย่าง

Social Media คือโครงข่ายการสร้าง Media ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทาง โดยคนที่สร้างใช้ความสามารถในการเข้าถึงได้ง่ายของอินเตอร์เน็ท /Social Media คือ Framework ทางสังคมและอินเตอร์เน็ทของการสร้างสื่อโดยทุกคนเพื่อทุกคน

facebook lite เปิดตัว

เป็นตัวอย่างที่ดีทีเดียวสำหรับการที่ Application หนึ่งเติบโตจนอ้วนเกินไป จึงแยกเป็นเวอร์ชั่นที่เรียบง่ายประหยัดการประมวลผลมากกว่า โดย facebook ได้ตัดฟังก์ชั่นที่ไม่จำเป็นต่อการสื่อสารออกไปจนหมดให้เป็นเวอร์ชั่นที่ใช้กับ Net Book ได้ง่ายดายครับ กับ facebook lite

1 2 3 4 5
Copyright © 2017. All rights reserved.