เว็บรัฐบาล

บทนิยามของการฮั้ว

ฮั้ว หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาจ้างในการประกวดราคาจ้างของผู้ว่าจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาจ้างในการประกวดราคาจ้างของผู้จ้าง ในคราวเดียวกัน

ทำเว็บรัฐบาล ตอนที่ 10 : รัฐบาลควรจะจัดการข้อมูล/ตอบคำถามจากประชาชนอย่างไร

ว่าทำไมรัฐบาลถึงดูเหมือนไม่สนใจเสียงเรียกร้องของประชาชน ลองดูปริมาณเมล์ที่ยิงมาจากเว็บช่วยชาติในช่วงสองวันครับ ระบบการรับ comment จากเว็บส่วนกลางจึงน่าจะดีกว่าและมีผู้ตัดสินใจเช็คว่าคำถามหรือข้อเสนอแนะต่างๆควรยิงไปที่หน่วยใด ถ้ามีการตอบแล้วสถานะก็จะไม่ค้างอยู่

ทำเว็บรัฐบาล ตอนที่ 6 : แดงทั้งแผ่นดินแล้วผมจะได้เงินมั้ยเนี่ย

เทคโนโลยีในการทำงานร่วมกันหลายคนได้พัฒนาไปอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา แต่เช่นเดียวกัน มนุษย์ก็มีเทคโนโลยีที่เข้ามาคุกคามและไม่อยากมันให้พัฒนาด้วยเช่นกัน นั่นคือเทคโนโลยีด้านการชำระเงินให้แก่ Supplier

เมื่อผมต้องสอนคอมพิวเตอร์ข้าราชการ

ได้ forward mail มา อ่านแล้วก็ฮาดีเลยเอามาฝากกันครับ
“เรื่องจากเล่าจากวิทยากรหนุ่ม
เมื่อผมต้องสอนคอมพิวเตอร์ข้าราชการ “

1 2 3 4
Copyright © 2017. All rights reserved.