สิทธิเสรีภาพหน้าที่

วาทกรรมระเบียบวินัย กดทับความตระหนักเรื่องสิทธิ

ทางม้าลายเป็นตัวอย่างอันดีของผู้เดินเท้าที่ควรจะมีสิทธิหลับตาเดินข้ามได้ แต่เราเอาวินัยไปบังคับผู้ขับรถอันสูงศักดิ์ ซึ่งก็เห็นว่าไม่ได้ผล

Copyright © 2017. All rights reserved.