ประชาธิปไตย

WebBoard VS Blog เว็บบอร์ดต่างจากบล็อกอย่างไร

โมเดล webboard นั้นขัดกับ Blog อยู่เล็กน้อยครับ ทำให้เว็บๆนึงที่มีทั้ง blog และ webboard นั้นส่วนใหญ่จะมีแค่อย่างเดียวที่ดังได้ครับ แต่เว็บรุ่นใหม่ของราชการก็ยังนิยมให้มีการติดตั้งเว็บบอร์ดด้วยอยู่ดี

บทนิยามของการฮั้ว

ฮั้ว หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาจ้างในการประกวดราคาจ้างของผู้ว่าจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาจ้างในการประกวดราคาจ้างของผู้จ้าง ในคราวเดียวกัน

ผู้พิพากษา : ความเอียง

เห็นคุณ mk เอาชาร์ทมาให้ดู น่าสนใจมากครับ เป็นชาร์ทแสดง “ความเอียง? ในการตัดสินคดีของศาลฎีกาอเมริกา
ผมรู้สึกทึ่งที่เมืองนอกเค้าสามารถเปิดเผยผลการวิเคราะห์เหล่านี้ได้

เกี่ยวกับข่าว twitter และ อิหร่าน

ถ้าข่าวทั่วโลกในอนาคตอยู่ในสายตาคนทั่วโลก realtime ตลอดผมว่าอาจเกิดการตัดสินใจรวมหมู่ข้ามชาติที่มีปัญหากับระบบการปกครองหรือแม้แต่ประชาธิปไตยแบบเฉพาะภูมิภาคได้นะครับ

1 2 3
Copyright © 2017. All rights reserved.