ท่องเที่ยว

เที่ยวโซล และ DMZ ท่ามกลาง MERS

ไปเกาหลีมาหลายครั้ง คราวนี้เป็นช่วงที่มี MERS พอดี สำหรับใครอยากไปเที่ยว DMZ ด้วยราคาถูกที่สุดให้ไปด้วยรถไฟ DMZ ออกจาก Seoul Station นั่นเอง

Copyright © 2017. All rights reserved.