รีวิว Royal silk การบินไทย ไป Sydney อิ่มมากๆ

ได้รับคำเชิญจาก intel ให้ผมไปดูงานที่ Sydney และได้จองตั๋วการบินไทยชั้น business class หรือ Royal silk TG-475 ระยะเวลาเดินทาง 8:30 ชม.จึงขอบันทึกเอาไว้พอสังเขปครับ

เยือนร้านกาแฟ ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ณ เวนิส The Florian

มาร้านกาแฟที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เมืองเวนิส ประเทศอิตาลีครับ เวนิสแต่ก่อนเป็นศูนย์กลางการค้าของโลก (ยุโรปตะวันตก) กับดินแดนด้านตะวันออก

จินตนาการประชาธิปไตย ของพระมหากษัตริย์สยามสามพระองค์

พระมหากษํตริย์ทั้งสามพระองค์ (ร.5 ร.6 ร.7) ถูกกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงเข้ามากระทบตลอดเวลา แต่ก็ปฎิเสธที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาของพระองค์ เหตุผลก็คือ…

1 2 3 4 5 176
Copyright © 2017. All rights reserved.