facebook

เฮติ แผ่นดินไหว ได้รับการรายงาน/ความช่วยเหลือจาก facebook/twitter

แผ่นดินไหวที่ เฮติ ได้รับการรายงาน/ความช่วยเหลือจาก facebook/twitter อย่างมาก มีการรายงานรูปผ่าน Social Media จำนวนมากในเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เฮติ ซึ่งคาดว่าจะมีคนเสียชีวิตนับแสนคน ( 2012 ชัดๆเลยครับ ระดับครึ่งหนึ่งของประชากรเชียงใหม่เลย ) และมีการช่วยเหลือบริจาคเงินผ่าน facebook กันมากมายด้วย

Facebook Go live บน XBox แล้ว

ตัว beta กำลังจะเปิดใช้บน XBox ภายในเดือนนี้ และจะพัฒนาโดยสมบูรณ์ full release วันที่ 17 พย 09 นี้ครับ เพราะฉนั้นเราจะได้เห็นอนาคตของเกมส์ที่มีการผสมกัน ( Integration) ระหว่างรูปแบบ Console เกมส์กับ Social Stream ! นั่นคือเราสามารถเล่นเกมส์กับคนที่เรารู้จักได้ง่ายๆ

บริษัทเล็กดีอย่างไร ตอนที่ 2: Social Media มีพลังกับธุรกิจขนาดเล็ก

บริษัทขนาดเล็กไม่จำเป็นต้องลงทุนลงเงินในการโฆษณาบนสื่อหลักอย่างทีวีวิทยุนิตยสารมากมาย ผู้บริหารสามารถเขียนบล็อกเกี่ยวกับธุรกิจอย่างสม่ำเสมอและใช้ twitter ในการป่าวประกาศได้ง่ายกว่าผู้บริหารในบริษัทขนาดใหญ่ ,Value ของผู้บริหารนั้นเพิ่มขึ้นและ Value ของบริษัทก็เพิ่มด้วยเช่นกันทำให้เกิดแรงจูงใจที่ดี

1 2 3 4 5 6
Copyright © 2017. All rights reserved.