รวมเพลงรณรงค์เลือกตั้ง 54 จัดทำโดย กกต. ครับ เนื้อหาแน่น!

รวมเพลงรณรงค์เลือกตั้ง 54 จัดทำโดย กกต. ครับ เนื้อหาแน่น!

เลือกคนที่ชอบ กาเบอร์ที่ใช่ [MV]

เพลงรณรงค์การเลือกตั้ง 3 ก.ค. 54 ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

Spot เลือกตั้งคือคำตอบ

รณรงค์ออกไปเลือกตั้ง(สปอตโฆษณา)

http://www.youtube.com/watch?v=c0cTSYSwsSU

http://www.youtube.com/watch?v=uE3gqiDXqbM

สารคดีสั้น กกต. ชุดที่ 1-5 ความสำคัญของการเลือกตั้ง

หนูนา หนึ่งธิดา โสภณ

http://www.youtube.com/watch?v=H0XSQW3JIp0

http://www.youtube.com/watch?v=queKCSwjBD4

http://www.youtube.com/watch?v=fsNqJTNqVgw

http://www.youtube.com/watch?v=sRQSrewPLDA

http://www.youtube.com/watch?v=W2Af-My937E