ไม่มีใครเค้าดู banner กันนะ

ผลการสำรวจ ?banner blindness? ของ Jakob Nielsen โดยดูบริเวณที่ตาของคนกวาดไปดูครับ (คนเดียวกับเรื่อง ผลวิเคราะห์อันน่าทึ่งด้าน useability ของเว็บ)

สีแดงคือบริเวณที่ตาคนกวาดไปดู Content จะเห็นว่าไม่มีใครดู banner เลย
สีแดงคือบริเวณที่ตาคนกวาดไปดู Content จะเห็นว่าไม่มีใครดู banner เลย

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมาจากบทความเรื่อง intergrated Advertising ที่น่าสนใจเหมือนกัน ลองไปดูได้ครับ

http://www.bothsidesofthetable.com/2011/04/29/the-future-of-advertising-will-be-integrated/