ประเทศไทย ไม่ใช่ประเทศเกษตรกรรมนะ

มีข้อมูลจากกระทรวงพานิชย์ครับ

ข้อมูลสินค้าส่งออก ข้าวอยู่อันดับสิบ ยางอันดับสาม แต่สินค้าอุตสาหกรรมครอง
ข้อมูลสินค้าส่งออก ข้าวอยู่อันดับสิบ ยางอันดับสาม แต่สินค้าอุตสาหกรรมครอง

จะเห็นว่าถ้าดูคร่าวๆ ประเทศเราไม่ใช่ประเทศที่พึ่งพาเกษตรกรรมเป็นหลักแล้ว หลายๆคนคงจะติดภาพความเขียวขจีของทุ่งนาที่หล่อเลี้ยงประเทศ ความจริงแล้วเราส่งออกน้ำมันมากกว่าข้าว และส่งออกสินค้าชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ส่งออกรถยนต์มากกว่าเสียอีก

นอกจากนี้หลายคนก็คงติดภาพชาวนาจนๆ หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินด้วยเช่นกัน ความจริงชาวนาในไทยไม่ได้จนนะครับ หลายคนมีบ้านใหญ่โต รถหลายคัน แต่คนที่จนคือ “ผู้ใช้แรงงาน” ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้แรงงานที่รับจ้างทำนา หรือผู้ใช้แรงงานที่เป็นกรรมกร ซึ่งหลายคนในนั้นไม่ได้เป็นคนไทยเสียด้วยซ้ำ การทำนาและทำสวนในยุคนี้เปลี่ยนรูปแบบไปแทบจะหมดแล้ว

แล้วประเทศไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรมตั้งแต่เมื่อไหร่

เป็นมานานแล้วครับ อย่างน้อยก็ต้ังแต่ก่อนปี 2535 แล้ว ลองดูชาร์ทนี้จะเห็นว่าเราไม่ได้ขายสินค้าการเกษตรเป็นอันดับหนึ่งมานานมากเป็นยี่สิบปีแล้วนะครับ ในช่วงปี 2535 เราขายสินค้าอุตสาหกรรมได้มากกว่าสินค้าเกษตรกรรมประมาณ 3 เท่า มาถึงปัจจุบันจะอยู่ที่ 7 เท่ามาหลายปีแล้ว

ข้อมูลการส่งออก ปี 2535- ปัจจุบัน
ข้อมูลการส่งออก ปี 2535- ปัจจุบัน