คลังน้ำมันบางจาก ระเบิด ไฟไหม้ ภาพจาก twitter

คลังน้ำมันบางจาก ระเบิด

คลังน้ำมันบางจาก ระเบิด

แผนที่ โรงกลั่น-โรงจ่ายน้ำมันบางจาก

แผนที่ โรงกลั่น-โรงจ่ายน้ำมันบางจาก