คลังน้ำมันบางจาก ระเบิด ไฟไหม้ ภาพจาก twitter

คลังน้ำมันบางจาก ระเบิด
คลังน้ำมันบางจาก ระเบิด
แผนที่ โรงกลั่น-โรงจ่ายน้ำมันบางจาก
แผนที่ โรงกลั่น-โรงจ่ายน้ำมันบางจาก