WordPress vs Joomla! vs Drupal แบบอินโฟกราฟฟิค

เห็น @rabbitinblack เอามาแชร์จาก deviousmedia.com น่าสนใจดีครับ ผมเคยเขียนบล็อกเปรียบเทียบ WordPress Joomla Drupal ไปตั้งแต่เมื่อปี 2009 แล้ว ส่วนอันนี้เป็น infographic ดูง่ายดี แต่ถ้าดูแล้วจะเห็นว่าเป็นเชิงสถิติที่ดูแล้ว WordPress ได้เปรียบมากกว่า แต่ไม่ได้มีมุมมองทางด้านนักพัฒนาเท่าไหร่ครับ 🙂

WordPress vs Joomla vs Drupal