สำนักข่าว ThaiPublica เปิดตัว

วันนี้มางานเปิดตัวสำนักข่าว ThaiPublica ที่ตลาดหลักทรัพย์กับ @warong ครับ โดยแนวคิดสามารถดูได้ที่ thaipublica.org/about แนวคิดหลักคือขับเคลื่อนและสร้างความ”โปร่งใส” ให้กับประเทศไทยด้วยข่าวเชิงลึก

คุณบุญลาภ ภูสุวรรณ กล่าวเปิดงาน #ThaiPublica มี @warong ช่วยอยู่ข้างๆ
คุณบุญลาภ ภูสุวรรณ กล่าวเปิดงาน #ThaiPublica มี @warong ช่วยอยู่ข้างๆ
ผู้ร่วมงาน thaipublica ล้นหลาม
ผู้ร่วมงาน thaipublica ล้นหลาม

ความเป็นมา ThaiPublica

ThaiPublica ร่วมก่อตั้งโดยคุณ สฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระ (@fringer) และคุณบุญลาภ ภูสุวรรณ ซึ่งเป็นอดีตบรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ซึ่ง model ของ ThaiPublica นั้นคล้ายกับ propublica.org ซึ่งเป็นสำนักข่าวที่มีชื่อเสียงในอเมริกา
รายได้หลักมาจากการขายข้อมูล และสามารถจับมือสื่อกระแสหลักเพื่อทำงานเชิงลึกร่วมกันได้

ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา (moderator), คุณ สฤณี @Fringer , บัณฑิต นิจถาวร (กก.ผอ.สถาบันบริษัทไทย), บรรยง พงษ์พานิช (ปธ.กก.หลักทรัพย์ภัทร)
คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา (moderator), คุณสฤณี อาชวานันทกุล @Fringer , คุณบัณฑิต นิจถาวร (กก.ผอ.สถาบันบริษัทไทย), คุณบรรยง พงษ์พานิช (ปธ.กก.หลักทรัพย์ภัทร)
จากซ้าย คุณบุญลาภ คุณประสงค์ @prasong_lert (นักข่าวเจาะมือ1) @Fringer คุณหญิงชฎา
จากซ้าย คุณบุญลาภ คุณประสงค์ @prasong_lert (นักข่าวเจาะมือ1) @Fringer คุณหญิงชฎา
และนี่คือโฉมหน้าคนทำเว็บ ThaiPublica.org ครับ @iMenn design @Rabbitinblack ตัด CSS , @warong เป็นคนทำที่เหลือทั้งหมดและหัวหน้าโครงการเว็บไซต์
และนี่คือโฉมหน้าคนทำเว็บ ThaiPublica.org ครับ @iMenn design @Rabbitinblack ตัด CSS , @warong เป็นคนทำที่เหลือทั้งหมดและหัวหน้าโครงการเว็บไซต์

ความเห็นส่วนตัวต่อสัำนักข่าว ThaiPublica

เนื่องจากสำนักข่าว ThaiPublica จะมี Key อยู่ที่”ความโปร่งใส” และเน้นเรื่องคอรัปชั่นด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากมีการออกข่าวที่เจาะและเกิดผู้ที่เดือดร้อนขึ้น ก็จะเกิดกระแสดตีกลับรุนแรงเช่นกัน ดังนั้นตัว ThaiPublica เองก็ต้องมีความโปร่งใสเป็นที่ตั้งด้วยครับ ซึ่งในกรณีของสื่อเองมักโดนเพ่งเล็งที่แหล่งทุน

กรณีของ ThaiPublica นั้นแหล่งทุนยังมีน้อย การเปิดเผยแหล่งทุนและเปิดเผยศักยภาพในขอบเขคการทำงานของตนก็น่าสนใจครับ ในความเห็นของผมคือ การเสนอข่าวด้านความโปร่งใสมักเป็นข่าวระดับชาติ ดังนั้นถ้าสำนักข่าวสามารถหาแหล่งทุนที่มาจากธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่ได้รับผลกระทบได้ก็น่าจะดีครับ โดยในโลก online สำหรับธุรกิจขนาดเล็กการสนับสนุนเพียงแค่ลิงก์กลับก็เป็น Value ของธุรกิจออนไลน์แล้ว (ตัวอย่างเช่น แม้ว่าจะมีข่าวที่กระทบบริษัทผมในเว็บ แต่ผมก็ยังได้ลิงก์กลับจากเว็บด้วยเช่นกัน) ตามการคำนวนคร่าวๆด้วยตัวเองถ้าสำนักข่าวมีคน 7 คน น่าจะใช้ค่าใช้จ่ายรายเดือนรวมโสหุ้ยและค่าเดินทางประมาณ 300,000 บาท ซึ่งถ้ากำหนดการสนับสนุน 10,000 บาทจากองค์กรขนาดเล็ก 30 องค์กรก็เป็นไปได้ครับ

@warong คุยกับ @markpeak เรื่อง model ThaiPublica อย่างออกรส
@warong คุยกับ @markpeak เรื่อง model ThaiPublica อย่างออกรส

@markpeak แนะนำว่าโมเดลสำนักข่าวเมืองนอกก็มีการแบ่งหุ้นย่อยจำนวนมากเพื่อให้หลายองค์กรเข้ามาสนับสนุนแต่จำกัดจำนวนไว้ไม่ให้มีอิทธิพลมากเกินไป และแนะนำว่ามีองค์กรที่สนับสนุนเงินทุนสำหรับสำนักข่าวจากต่างประเทศเหมือนกัน เช่น http://www.knightfoundation.org/