ได้ลงหนังสือ Positioning Magazine ฉบับ มกราคม 2554

ลง Positioning Magazine ฉบับ มกราคม 2554 ครับ เล่มนี้มาสัมภาษณ์ผมค่อนข้างนานแล้ว คำสัมภาษณ์บางอย่างอาจเปลี่ยนหน้าที่ไปบ้าง แต่รวมๆแล้วก็ยังโอเค Positioning ตัดข้อความที่พูดจริงมากระชับขึ้นทำให้ดูเป็นคนมั่นใจมากเหมือนกัน

iPattt in positioning Mag
iPattt in positioning Mag

อย่างไรขอขอบคุณคุณศศิขวัญ ศรีกระจ่างครับ