เรื่องออฟฟิศออนไลน์ของ #TiGERiDEA ออกช่อง 3 ในรายการ #iT24Hrs

จากที่ได้เขียนบล็อกเรื่อง Virtual Office ไป ทางคุณ @panraphee ได้ให้เกียรตินำเรื่องราวของไทเกอร์ไอเดียไปออกรายการ iT24Hrs ทางช่องสามครับ ขอขอบคุณคุณปานระพีมา ณ ที่นี้ด้วยครับ 🙂