ใน 1 นาที เกิดอะไรขึ้นบ้างในโลกออนไลน์

ใน 1 นาที เกิดอะไรขึ้นบ้างบนโลกออนไลน์

ใน 1 นาที เกิดอะไรขึ้นบ้างบนโลกออนไลน์

ที่มา http://www.go-gulf.com/