บรรยายที่ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะเทคโนโลียีสารสนเทศ มีวิชาสัมมนา และให้นักศึกษาเลือกเชิญวิทยากร เข้ามาพูดในเรื่องที่เกี่ยวกับ IT ผมได้รับเชิญเข้ามาพูดเรื่องราวประสบการณ์การทำงานครับ ขออนุญาตนำลิงก์มาแปะประกอบการบรรยายที่นี่ครับ

ถ่ายรูปร่วมกับนักศึกษาและคณาจารย์
ถ่ายรูปร่วมกับนักศึกษาและคณาจารย์

การเรียน

เล่นดนตรี
-ประธานชมรม
-กิจกรรมคณะส่วนกลาง
-กิจกรรมมหาลัย (ทำเยอะมาก)

ข้อสังเกต ผู้บริหารบริษัทใหญ่ๆเป็นคนที่ทำกิจกรรมสมัยเรียนเยอะมาก

TiGERiDEA

ปี 2005
http://tigeridea.com/about/

วิธีการตั้งบริษัท

“บริษัท” มีประโยชน์อย่างไร
“ไม่มีบริษัท” มีประโยชน์เช่นกัน

ลองอ่าน วิธีการจัดตั้งบริษัท

-การขอจองชื่อบริษัท จองผ่าน http://www.dbd.go.th/mainsite/
– การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ (มีผู้เริ่มก่อการ 7 คน)
– การจดทะเบียนตั้งบริษัท (ตั้งกรรมการ ออกหนังสือประชุมตั้งบริษัท จ่ายค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 5000 บาท)

ค่าใช้จ่ายของบริษัท

– ต้นทุนโสหุ้ย (สำนักงาน)
– ภาษีและประกันสังคม
– ที่ปรึกษาบัญชี, ค่าตรวจบัญชี
– โดยรวมแล้วบริษัทขนาดใหญ่ต้นทุนโสหุ้ยอยู่ที่ 2 เท่า

การคิดราคาและขั้นตอน

ด้านเงินๆทองๆ
Request for quotation > [Quotation] > PO > [invoice] > [receipt]

ด้านราชการ
TOR (Term of requirement) > RFP (Request for proposal) > Proposal+Quotation > E-Auction > Contract > invoice > receipt

(อ่านที่ ขั้นตอนการเสนอราคา https://ipattt.com/2010/การเสนอราคา/ )

ตัวอย่าง proposal เว็บธนาคาร
เว็บราชการ/ งานรัฐบาล ทำไมถึงแพง ?
ปัญหาตอนทำเว็บขนาดใหญ่ของธนาคาร

ต้นทุนการทำงานเว็บที่สำคัญ
https://ipattt.com/2009/quotation/
https://ipattt.com/2010/super-vision/

ไม่ใช้บริษัท ต้องใช้ Marketing ส่วนบุคคลแทน

twitter, fanpage และต้นทุนทางสังคมอื่นๆ

การทำงาน

การ์ตูนล้อ Web Designer
freelance และเทคนิคการทวงเงิน
YouTUbe เรื่องราวระหว่าง freelance กับลูกค้า
https://ipattt.com/2009/ผู้ประกอบการ/
เทคนิกการประชุม

หลายอันมาจาก tag ธุรกิจทำเว็บ

การทวงเงิน

เทคนิคการทวงเงิน สำหรับ freelance

วงดนตรี iHear

ด้าน Marketing

กรณี @inattt ทำการตลาดด้วย instagram

ประวัติการทำงานอื่นๆ

ดุริยางคศาสตร์ ศิลปากร

Thai Stanley การไฟฟ้า