โรงเรียนเป็นสถานที่ทำลายความคิดสร้างสรรค์ของเราหรือเปล่า

เจอมาจากงาน TED ครับ 🙂 คุณ Ken Robinson พูดได้น่าสนใจดี แน่นอนว่าประเทศไทยของเรามีครบครันทีเดียวแต่อาจไม่ใช่การ drive ด้วยอุตสาหกรรม 😛

โรงเรียนเป็นสถานที่ทำลายความคิดสร้างสรรค์ของเราหรือเปล่า

อันนี้เป็นการสรุปคำพูดของ Ken Robinson ลง Animation แนะนำครับ

Robinson anything ? and he answered