กรณีศึกษาภาษี : บริษัทข้ามชาติอย่าง Google และ MS ประหยัดภาษีได้มาก

@bact tweet มาน่าสนใจ เลยเอามาแปะไว้ที่นี่ครับ 🙂

Google, Like Microsoft, Saves Billions Through Tax Havens

บริษัทข้ามชาติสามารถประหยัดภาษีบริษัทได้มาก จากการโยกเงินไปไว้ในประเทศต่างๆ

บริษัทข้ามชาติสามารถโยกย้ายรายได้ไปประเทศต่างๆที่เก็บภาษีน้อยได้ ทำให้จ่ายภาษีน้อยมาก เช่น Google นั้นจ่ายเพียง 2.4% Corporate Tax เท่านั้้น

ตัวอย่างการจัดการภาษีเช่นกรณีของ Google

รายได้จากการที่มีลูกค้าซื้อ ads Google ทั้งในยุโรป, ไล่เรื่อยผ่าน Middle Ease ลงมาถึง Africa นั้นจะโยกเป็นรายได้ของ Google Ireland ( Corporate Tax 12.5% ) และเงินจำนวนนั้นก็ไม่อยู่ให้เสียภาษีด้วยการส่งจ่ายไปยัง Google Netherlands ที่ซึ่งมีการคิด Corporate tax ที่มีช่องที่น่าสนใจ จากนั้น Google Netherlands ก็ส่ง 99.8% ของเงินจำนวนนี้เป็นรายจ่ายให้กับ เบอร์มิวดา ซึ่งเป็นปรารถนาสำหรับบริษัทที่จ่ายภาษี

แผนที่ของบริเวณที่จ่ายภาษีบริษัทน้อยมากบนโลกนี้


Source: Tax haven map at The Full Wiki

จากกรณี Google จะเห็นว่าในกระบวนการทางธุรกิจ นักบัญชี และนักกฏหมายด้านภาษีสามารถทำเงินได้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าวิศวกรเลยทีเดียว ( ไม่รวมประเทศไทยซึ่งนักกฏหมายทำเงินสูงที่สุดอาชีพหนึ่งเมื่อปีก่อน ) 😛 ส่วนผู้มีรายได้น้อย ไม่สามารถหาคนมาบริหารภาษีได้อย่างคุ้มค่า ก็จ่ายกันเต็มๆ ต่อไปครับ