ดร. ก้องภพ อยู่เย็น กับการบรรยาย ณ กฟผ.

กฟผ เข้าฟัง ดร ก้องภพ เยอะมาก ถ่ายตอนเบรคพอดีครับ
กฟผ เข้าฟัง ดร ก้องภพ เยอะมาก ถ่ายตอนเบรคพอดีครับ

หัวข้อบรรยายที่ กฟผ. ของ ดร.ก้องภพ อาจจะดูน่ากลัวสักหน่อย ( มหันตภัยโลก 201X ) แต่ความจริงไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นครับ ในขณะที่การบรรยายทั่วๆไป ดร. ก้องภพจะใช้โครงสร้าง “ตั้งคำถามกับความเชื่อ – ข้อมูลเชิงวิทย์ – ลงมาเรื่องจิตใจ” แต่คราวนี้ ดร ก้องภพ จะบรรยายต่างจากทุกครั้งคือเป็นเชิงวิชาการกว่า และมียกตัวอย่างเล็กน้อย มีการอธิบายถึงระบบสุริยะเยอะพอสมควรครับ และสอดแทรกถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าในประเทศไทย เช่นรังสีที่เข้ามายังโลกอาจมีปัญหาต่อระบบหม้อแปลงได้ และจะส่งผลกระทบ infrastructure อื่นๆต่อไปอย่างไรบ้าง

สิ่งที่สำคัญคือการตั้งคำถามของคน เราควรตั้ง “คำถามให้รอบด้าน” มากกว่าตั้งคำถามเพราะ “ไม่ตรงหรือไม่ Make sense กับสิ่งที่เคยรู้มา” หลายคนตั้งคำถามในการได้รับรู้สิ่งที่เป็นความเชื่อ แต่กลับไม่ได้ตั้งคำถามกับสิ่งที่ตนเองเคยเรียนรู้มาเช่นกัน ทั้งที่เรายังมีศาสตร์อีกหลายประการที่สามารถใช้ในการคาดเดาแนวโน้มได้ครับ เช่นหลักสถิติหลายประการก็สามารถใช้ในงานวิจัยได้และสรุปแนวโน้มได้แม้เหตการณ์นั้นยังไม่สามารถอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ เช่นเดียวกับด้านดาราศาสตร์ หรือแม้แต่โหราศาสตร์

ก้องภพพูดเช่นเดียวกันว่า ในยุคปัจจบัน Google ได้ทำให้โลกกลายเป็นทะเลข้อมูล แต่ข้อมูลเหล่านั้นไม่มีคนนำมาหาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เราเองถ้าสนใจเรื่องใดสามารถทำงานวิจัยเองได้ ไม่ต้องรอนักวิทยาศาสตร์หรือรัฐบาลมาประกาศครับ

ถ้าท่านใดสนใจเพิ่มเติมเชิญที่ รวมบทความเก่ียวกับ ดร.ก้องภพ ของผม