เปิดจองแล้ว #VaiVaiTraining โดย @imenn และ @warong

VaiVaiTraining เปิดจองแล้วสำหรับผู้ที่สนใจ

#VaiVaiTraining สอนโดยอาจารย์ Perfectionism อย่าง
@imenn และ @warong

คอร์สนึง 1 วันจบ มี Workshop และผลงานใช้ได้จริง

Basic : คอร์สสำหรับคนทั่วไปที่อยากมีเว็บ

รุ่นที่ 1 พุธ 10 มี.ค. 53
รุ่นที่ 2 พุธ 28 เม.ย. 53

มาแล้ว VaiVaiTraining Basic : คอร์สสำหรับคนทั่วไปที่อยากมีเว็บ
มาแล้ว VaiVaiTraining Basic : คอร์สสำหรับคนทั่วไปที่อยากมีเว็บ

สร้างเว็บสมัยใหม่ (ภาค 1 หนึ่งวันมีเว็บ)

สร้างเว็บสมัยใหม่ (ภาค 1 หนึ่งวันมีเว็บ)
สวยงาม ? แก้ไขง่าย ? ใช้ได้จริง

ปรับวิธีคิดเกี่ยวกับการทำเว็บให้เน้นที่เนื้อหาและการนำเสนอ, การเข้าถึงง่ายและใช้ง่าย (Usability), การติดอันดับในกูเกิ้ลอย่างยั่งยืน (White Hat SEO), และการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอด้วยระบบจัดการข้อมูลหลังบ้าน (CMS)หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สอนให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างเว็บไซต์ที่นำเสนอเนื้อหาเช่น เว็บองค์กร, เว็บแคตาล็อกสินค้า, เว็บสื่อการเรียนรู้, เว็บบล็อก, เว็บข่าว, เว็บแคมเปญพิเศษ ฯลฯ และเริ่มนำไปใช้งานจริงได้ โดยใช้ WordPress

เป็นระบบจัดการข้อมูลในเว็บไซต์ เลือกดีไซน์ (ธีม) และส่วนขยายระบบ (ปลั๊กอิน) ที่เหมาะสม หลังจากนั้นให้ปรับแต่งธีมบางส่วน เช่น โลโก้ รูปภาพหลัก ชุดสี ฯลฯ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้เว็บไซต์
หากมีความรู้พื้นฐานด้านการใช้โปรแกรมแต่งภาพ (เช่น Photoshop, Gimp), ภาษาด้านเว็บไซต์ (HTML, CSS, PHP)
จะเพิ่มความสะดวกในการเรียนรู้และการปรับแต่งข้อมูล

หัวข้อสัมมนา
ช่วงเช้า 9:00 – 12:00 น.
? การนำเสนอข้อมูลที่ดี และการเตรียมข้อมูลในการทำเว็บ (แหล่งข้อมูล, พื้นฐานการออกแบบ)
? การวางแผนโครงสร้างของหน้าต่างๆ ในเว็บ (Site-map)
? การใส่ข้อมูลแบบต่างๆ ทั้ง ข้อความ, รูปภาพ, การจัดรูปแบบตัวอักษร, วีดีโอ, แกลอรี, สไลด์, ไฟล์สิ่งพิมพ์ ฯลฯ
? การติดตั้งธีม, ปลั๊กอิน รวมถึงการตั้งค่าต่างๆ ใน WordPress
? โดเมน, โฮสติ้ง และการติดตั้ง WordPress ผ่าน Hosting ของตนเอง

ช่วงบ่าย 13:00 – 16:00 น.
? ปฏิบัติการทำเว็บ โดยตั้งโจทย์ของแต่ละคนเอง
? ในขั้นนี้ จะมีการสาธิตการปรับแต่ง ซึ่งต้องใช้คำสั่ง HTML/CSS หรือโค้ด PHP บางส่วน
? SEO เบื้องต้น และข้อคำนึงเวลาใส่ข้อมูล
? การเก็บสถิติผู้เยี่ยมชมเว็บ และสิ่งที่ควรนำมาพิจารณาปรับปรุง
? วิทยากรจะช่วยดู/แก้ไขเว็บของผู้อบรมทุกท่านให้ เพื่อให้สามารถเริ่มต้นใช้งานได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
? ผู้สนใจทั่วไป, ผู้ประกอบการที่ต้องการมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง
? ฝ่ายไอที, ฝ่ายดูแลเว็บไซต์, ฝ่ายประชาสัมพันธ์, ฝ่ายการตลาด ขององค์กรต่างๆ
? นักออกแบบเว็บไซต์ ที่ต้องการมีพื้นฐานด้านการใช้งาน WordPress

พื้นฐานความรู้ของผู้เข้าอบรม
? มีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์และการหาความรู้ในอินเตอร์เน็ท
? ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการทำเว็บมาก่อน

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม
? สามารถสร้างเว็บไซต์ที่นำเสนอเนื้อหาเช่น เว็บองค์กร, เว็บแคตาล็อกสินค้า, เว็บสื่อการเรียนรู้, เว็บบล็อก, เว็บข่าว,เว็บแคมเปญพิเศษ ฯลฯ และเริ่มนำไปใช้งานจริงได้
? สามารถบริหารข้อมูลในเว็บไซต์, เชียนข่าว, เพิ่มทีมงานเพื่อช่วยปรับปรุงข้อมูล ฯลฯ เพื่อดูแลเว็บไซต์ต่อได้

วันเวลาและสถานที่อบรม
เวลา 9.00 – 16.00 น. ระยะเวลา 1 วัน
ศูนย์ SE-ED Learning Center อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 2 สามย่าน
อัตราค่าอบรม
บุคคลทั่วไปท่านละ 2,500 บาท

ตารางกิจกรรม อบรมสัมมนา
ครั้งที่ วันเริ่มต้นการอบรม วันสิ้นสุดการอบรม ช่วงเวลาอบรม
1 10 มี.ค. 53 น. 10 มี.ค. 53 น. 09:00 – 16:00 น.
2 28 เม.ย. 53 น. 28 เม.ย. 53 น. 09:00 – 16:00 น.

Advance: คอร์สสำหรับดีไซเนอร์ที่อยากทำเว็บ และออกแบบธีมเองได้

(มีพื้นฐานการทำเว็บมาบ้าง)
รุ่นที่ 1 เสาร์ 13 มี.ค. 53
รุ่นที่ 2 เสาร์ 3 เม.ย. 53

VaiVaiTraining คอร์ส Advance WordPress
VaiVaiTraining คอร์ส Advance WordPress

สร้างเว็บสมัยใหม่ (ภาค 2 สร้างธีมบนเวิร์ดเพรส)

สร้างเว็บสมัยใหม่/ภาค 2 ? สร้างธีมบนเวิร์ดเพรส
ดีไซน์ธีมตามใจ ? มีระบบหลังบ้าน ? ใช้งานได้จริง

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สอนให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบ Theme บน WordPress ได้ โดยใช้ดีไซน์ที่ออกแบบเองและใช้ WordPress เป็นระบบจัดการข้อมูลหลังบ้าน (WordPress as CMS) ซึ่งผู้เรียนต้องมีพื้นฐานด้านการทำเว็บบ้าง เช่นรู้จักโค้ด HTML&CSS, PHP บางส่วน, รู้จัก FTP, ใช้งาน Text Editor ได้ ฯลฯ และควรลองใช้WordPress มาก่อน

หากมีความรู้พื้นฐานด้านการใช้โปรแกรมแต่งภาพ (เช่น Photoshop, Gimp) และทดลองออกแบบเว็บไซต์ที่ต้องการมาก่อน จะทำให้สร้างงานได้รวดเร็วและตรงใจมากขึ้น

หัวข้อสัมมนา
ช่วงเช้า 9:00 – 12:00 น.
? ทบทวน HTML, CSS พื้นฐาน, โครงสร้างการทำงานของเว็บสมัยใหม่ (Content/Presentation)
? การตัด HTML และ CSS ที่เหมาะกับเว็บสมัยใหม่ และ CMS ทั่วๆ ไป
? การประกอบ Theme
? โครงสร้างของไฟล์ต่างๆ (Template Hierarchy)
? คำสั่งต่างๆ ของ WordPress (Template Tags)
? การใช้ Theme Framework

ช่วงบ่าย 13:00 – 16:00 น.
? ปฏิบัติการทำ Theme โดยเริ่มจากดีไซน์ที่เตรียมมา หรือจากไฟล์ตัวอย่าง
? วิทยากรจะช่วยดู/แก้ไข Theme ของผู้อบรมทุกท่านให้ เพื่อให้สามารถเริ่มต้นใช้งานได้

ลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
? ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง
? ฝ่ายไอที, ฝ่ายดูแลเว็บไซต์, ฝ่ายประชาสัมพันธ์, ฝ่ายการตลาด ขององค์กรต่างๆ
? นักออกแบบเว็บไซต์ ที่ต้องการนำ WordPress ไปใช้งานเป็น CMS ของเว็บ

พื้นฐานความรู้ของผู้เข้าอบรม
? มีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์และการหาความรู้ในอินเตอร์เน็ท
? มีพื้นฐานด้านการทำเว็บบ้าง เช่นรู้จักโค้ด HTML&CSS, PHP บางส่วน, รู้จัก FTP, ใช้งาน Text Editor ได้
? เคยใช้งาน WordPress มาก่อน

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม
? สามารถออกแบบ Theme บน WordPress ได้ โดยใช้ดีไซน์ที่ออกแบบเองและใช้ WordPress เป็นระบบจัดการ

ข้อมูลหลังบ้าน (WordPress as CMS)
? เข้าใจโครงสร้างของ WordPress และนำมาประกอบในการสร้าง Theme บน WordPress
? โครงสร้างของไฟล์ต่างๆ (Template Hierarchy)
? คำสั่งต่างๆ ของ WordPress (Template Tags)

วันเวลาและสถานที่อบรม
เวลา 9.00 – 16.00 น. ระยะเวลา 1 วัน
ศูนย์ SE-ED Learning Center อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 2 สามย่าน

อัตราค่าอบรม
บุคคลทั่วไปท่านละ 3,000 บาท

ตารางกิจกรรม อบรมสัมมนา
รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 13 มี.ค. 2553
รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 3 เม.ย. 2553

ดีลกับ SE-ED โดยทาง VaiVai เป็นผู้สอน แต่ SE-ED จัดการเรื่องสถานที่/ประชาสัมพันธ์/จ่ายเงิน ทั้งหมด
ราคาคอร์สละ 2,500 – 3,000 บาท คงเริ่มประชาสัมพันธ์ตามซีเอ็ดกลางเดือนก.พ. ครับ

VaiVaiTraining
VaiVaiTraining
VaiVaiSoft
VaiVaiSoft
VaiVaiThemes
VaiVaiThemes
VaiVaiWeb
VaiVaiWeb

VaiVaiTraining ลิงก์เว็บ Se-ed

Basic : คอร์สสำหรับคนทั่วไปที่อยากมีเว็บ
http://www.se-edlearning.com/course/detail.php?Course_ID=149

Advance: คอร์สสำหรับดีไซเนอร์ที่อยากทำเว็บ และออกแบบธีมเองได้
http://www.se-edlearning.com/course/detail.php?Course_ID=150