จัดอันดับมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆของ USA

อันดับมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆของ USA

คลิกที่นี่
http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com

อันนี้ลิสต์ว่ามหาวิทยาลัยอะไรอยู่รัฐไหน

http://www.usastudyguide.com/mastersdegreeprograms_phddegreeprograms.htm

ฟังจากเพื่อนที่กำลังเรียนปริญญาเอกใน USA หลายๆโปรแกรมไม่ได้ต้องการคนจบ ป.โทก่อนก็ได้ครับ โดยถ้าเกรด ป.ตรี 3.5 ขึ้นไป และมีความชัดเจนว่าตัวเองต้องการทำ research เรื่องอะไรต้ังแต่สมัยเรียน ก็สามารถเข้าได้ โดยมหาวิทยาลัยมักพิจารณาคนที่อายุน้อยกว่า 30 เนื่องจากจะมีความทุ่มเทมากกว่า ( คนอายุมากกว่า 30 บางทีต้องหาเงิน หรือใช้เวลาให้ครอบครัว )

แต่สำหรับสาขาวิศวกรนั้นจะโหดหน่อยเพราะต้องตีพิมพ์ก่อนถึง 3 เล่ม ถึงจะจบได้ และโดยปกติอ่างน้อยๆการตีพิมพ์ 1 เล่มเพียง 15 หน้านั้นมักใช้เวลาถึง 1 ปี