Rate Manday-Lead Time TiGERiDEA

โครงการทำเว็บไซต์ทั่วไ

เนื่องจาก TIGERiDEA จะสนับสนุนการทำงานแบบซื้อ Manday Pre-paid เพื่อประสิทธิภาพโปรเจ็คครับ ดังนั้นขอใช้พื้นที่บล็อกเก็บข้อมูลและพัฒนา rate , Subject to change without Notice

Manday ต่อเดือนคือ 22 วัน
การซื้อ Manday สำหรับโครงการทำเว็บและบริหาร Social Media ทั่วไป
จะตกเดือนละ 25000-30000 ตามคำแนะนำด้านล่างครับ
( สำหรับเว็บบริษัททั่วไปมักใช้เวลาประมาณ 3 เดือน เร็วที่สุดคือ 2 เดือน ช้าที่สุดคือ ปีครึ่งครับ )

กรณีทำเว็บใหม่

ลูกค้าทั่วไปและลูกค้าบุคคลธรรมดารายเดือน เดือนละ 25000 บาท
ทางบริษัทจะจัดสรรค์เวลาให้ 22 manday/เดือน
จ่ายเงินวันที่เซ็นเริ่มต้น

( จำนวน 4 เดือน ทั้งหมด 100,000 บาท หากใช้เวลา
เกิน 4 เดือน ทางบริษัทจะคิดเพิ่มรายเดือน )

ลูกค้าองค์กร และลูกค้านิติบุคคลรายเดือน เดือนละ 40000 บาท

โดย manday มีสโคปดังต่อไปนี้

กรณีทำเว็บใหม่

1.Design โครงหน้าครั้งแรก (มีเว็บ Ref.) 5 วันต่อครั้ง
2.แก้ไข Design หน้าแรก 3 วันต่อครั้ง

3.Design โครงดีไซน์หน้าอื่น กรณีหน้าแรก Approve หน้าละ 3 วัน
4. แก้ไขดีไซน์หน้าอื่น 3 วันต่อครั้ง

5.ตัด CSS 5 วัน (ไม่เกิน 6 หน้า)
6.ลง WordPress 4 วัน (ไม่เกิน 6 หน้า)

รวมทำเว็บใหม่ ขึ้นเว็บใช้เวลา 5+3+4+3= 17 วัน ถ้ามีเพิ่มมากกว่า 5 หน้า จะใช้เวลาหน้าละ 2วัน

ถ้าลูกค้าใช้เวลาตัดสินใจ 3 วันระยะเวลาจะบวกไปอีก 3 วัน

ในกรณีที่เว็บขึ้นแล้วมีการแก้ไข

7.ปรับเปลี่ยนรูปและข้อความ ใช้เวลา 3 วัน
8.เพิ่ม จำนวนหน้า 4 วัน
9.ลดหน้า 2 วัน
10.บริการหารูปให้หน้าละ 2 วัน ยกเว้น Gallery ให้ตกลงเป็นกรณี
11.เปลี่ยนโครงสร้างและเลย์เอาท์ใหม่ 13 วัน

12. การประชุม onsite จะคิดเป็น 5 Manday เช่นกัน ดังนั้นแนะนำให้ ใช้ email และโทรติดต่อสะดวกกว่า

หากมีฟังก์ชั่นอื่นนอกจากนี้ให้ตกลงเป็นกรณี

คำแนะนำ :

1.ลูกค้าควรต้องมี Resource รูปที่ถูกเลือกมาแล้ว ข้อความ site map CI พร้อมจะทำให้ทำงานแล้วใช้เวลาได้เต็มที่
จึงจะทำให้ใช้เวลาได้เต็มที่ หากข้อมูลไม่พร้อม ทางเราสามารถช่วย Consult ได้ซึ่งก็คิดเป็น Manday เช่นเดียวกัน
2.ระยะเวลาขึ้นกับการตัดสินใจและความยากง่ายของเว็บด้วยเช่นกัน ทางทีมงานจะสรุป Turn around Time ให้ในแต่ละช่วง

3. การทำงานถ้าเซ็นสัญญา 6 เดือนเท่านั้นถึงจะทำราคาคงที่ได้ 20000 บาทกรณีเว็บองค์กร
ถ้าซื้อเดือนต่อเดือนจะมีราคาเดือนละ 30000 บาท
ถ้า Contract 1 ปีจะมีราคาเดือนละ 17,000 บาท

หมายเหตุการทำเว็บไซต์

1. ในช่วงเวลาที่มีการตัดสินใจของลูกค้าจะถือเป็น manday กินเปล่าของทางบริษัทไทเกอร์ไอเดีย

2. การติดต่อสำหรับข้อมูลในการทำเว็บไซต์สามารถติดต่อได้ในเวลา 13:00 – 15:00 น.ในวันทำการของทุกวัน

Social Implementation

Keyword to Our Copywriter

Blog

1.Thai Social Contents
creat new 4 set / month on blog ( 4 manday/new content )
2.Copy news with keywords everyday ( 1 Manday )

facebook

page / customer สร้าง page ( 3 manday )
update page ( 2 manday )
update news from blog (1 manday)

twitter

twitter post daily tweet keyword from blog (1 manday )

โครงการที่ต้องมีการเขียนโปรแกรมและร่วม Develop Requirement

ในกรณีนี้ ทางลูกค้าจะบอก Requirement มา และทางไทเกอร์ไอเดียจะแจ้ง Turn around time ของแต่ละหน้าที่รับผิดชอบให้ครับ Manday ใน Job ต่างๆจะคล้ายๆกับตัวอย่างการเสนอ Turn Around time โพสนี้

ตัวอย่างการซื้อ Tickets สำหรับโปรเจ็คพัฒนา Social Website

ลูกค้าสามารถที่จะจ่ายรายเดือนซี้อ Ticket จำนวน 60,000 บาท

  • ตัวอย่างที่ 1 ระยะแรกจะได้รับ Manday ของผู้รับผิดชอบดังนี้

Project Manager and Consultation Manday ละ 8,000 บาท จำนวน 2 Manday
( ผู้แนะนำ วางแผนงาน ให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ )

System Analyst 6,000 บาท จำนวน 2 Manday
( ผู้ตีความ Requirement และออกแบบ Flow ของการทำงานมาสู่เว็บโปรแกรมและการแสดงผลของลูกค้า )

Website Architecture 6,000 จำนวน 2 Manday
( ผู้ออกแบบโครงสร้าง เว็บไซต์และระบบ โครงร่าง Wireframe เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับระบบ )

Programmer 5,000 บาท จำนวน 3 Manday
( ผู้เขียนโปรแกรม )

Art Director 5,000 บาท 1 Manday
( ผู้ออกแบบ Logo ต่างๆ )

หลังจากเว็บไซต์มีการวางโครงสร้างไว้เรียบร้อย

  • ตัวอย่างที่ 2 ในจำนวน Ticket ที่เท่ากันจะได้รับ Manday ดังนี้

Project Manager and Consultation Manday ละ 8,000 บาท จำนวน 1 Manday
( ผู้แนะนำ วางแผนงาน ให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ )

System Analyst 6,000 บาท จำนวน 2 Manday
( ผู้ตีความ Requirement และออกแบบ Flow ของการทำงานมาสู่เว็บโปรแกรมและการแสดงผลของลูกค้า )

Art Director 5,000 บาท 1 Manday
( ผู้วางทิศทางการออกแบบ ทำการออกแบบหน้าตาเว็บไซต์ในหน้าหลัก )

Graphic Designer 3,000 บาท 6 Manday
( ผู้ออกแบบเว็บไซต์ นำแบบจาก Art Director มาออกแบบต่อในด้านรายละเอียดในแต่ละหน้า รวมถึง Banner ต่างๆ ฯลฯ)

Programmer 5,000 บาท จำนวน 4 Manday
( ผู้เขียนโปรแกรม )

Social Media Copywriter 3,000 บาท 1 Manday
( ผู้เขียนเนื้อหาในเว็บไซต์ และ Social Media )

Editor 2,000 บาท 1 Manday
( ผู้ใส่ข้อมูลต่างๆลงในเว็บไซต์และจัดแต่งให้สวยงาม)