ประชุมภาคประชาชนที่ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่

หน่วยงาน กรุงไทยอาสา บมจกรุงไทยจัดประชุมระดมสมองภาคประชาชนแก้วิฤติน้ำท่วมด้วยเช่นกัน ในวันที่ 26 ตค 2553 ที่ผ่านมา ณ บมจ กรุงไทยสำนักงานใหญ่ ผมเองได้มีโอกาสพรีเซ้นท์ Thaiflood.com และได้รับเสียงตอบรับที่ดีครับ

ที่ประชุม ธนาคารกรุงไทย
ที่ประชุม ธนาคารกรุงไทย

@nuling ในที่ประชุม

Present Thaiflood