ประเมินสถานการณ์ 24-28 พค 2553 หลังสิ้นสุดการชุมนุม

คุณ Mk ส่งประเมินสถานการณ์ 24-28 พค 2553 หลังสิ้นสุดการชุมนุม โดย SIU มาให้ดูอีกครั้งครับ

ใครมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรหลังการชุมนุม ?

SIU – Thailand Monitoring Report 24-28 May 2010