ประเมินสถานการณ์ 24-28 พค 2553 หลังสิ้นสุดการชุมนุม

คุณ Mk ส่งประเมินสถานการณ์ 24-28 พค 2553 หลังสิ้นสุดการชุมนุม โดย SIU มาให้ดูอีกครั้งครับ

ใครมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรหลังการชุมนุม ?

SIU – Thailand Monitoring Report 24-28 May 2010

Comments

 1. ลุงแดง says:

  ท่านนายกอภิสิทธิ์ ทำถูกต้องแล้ว 1.เทิดทูนและปกป้องรักษาสถาบันมหามหากษัตริย์ ส่งเสริมใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.แก้ปัญหาความไม่เป็นธรรม ส่งเสริมกิจกรรมและโครงการต่างๆตั้งแต่ระดับชุมชน หมู่บ้าน ตำบลอำเภอ จังหวัด ภาค ถึงระดับชาติ ให้เด่นชัด 3.ส่งเสริมการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ เช่นวิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และการใช้สื่ออินเตอร์ ควรส่งเสริมให้มีทุกตำบล ควรมีคณะกรรมการระดับตำบลคอยกำกับดูแลให้เป็นไปให้เป็นไปในทิศทางสร้างสรรค์ เช่นส่งเสริมการเรียนรู้ ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ฯลฯ 4.สร้างความปรองดอง เมตตาธรรมค้ำจุนโลก ส่งเสริมกิจกรรมตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น – ระดับชาติให้เป็นจริง กิจกรรมต่างๆ ให้คณะกรรมการตั้งแต่ระดับท้องถิ่นคิดทำและเสนอขึ้นมา แต่ละท้องถิ่นอาจจะได้กิจกรรมที่ต่างกันไป แต่เป้าหมาย จุดหมายปลางทาง คือ ทุกคนรักกัน
  5.การเมือง คือ กิจกรรมส่งเสริมการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ในโรงเรียนมีกิจกรรมการเลือกตั้ง ในชุมชน ท้องถินก็มีกิจกรรมการเลือกตั้ง เช่น เลือกตั้ง ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ควรเลือกคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน เป็นตัวแทนของ กลุ่มบ้าน เน้นมากๆๆๆๆ อย่าให้มีแม้ความคิด เรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียง เดี๋ยวนี้การซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีมากขึ้น แม้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ผู้ใหญ่ อบต. ต้องซื้อเสียงกันแล้ว โดยเฉพาะมีข่าวโจษขานกัน ในหมู่บ้าน มี 3 หน่วยเลือกตั้ง 2 หน่วย อยู่ในเขตทหาร ใครมีเงินไปแจกได้แน่นอน เรื่องนี้อยากให้รัฐบาลแก้ให้ได้ การเมืองปัจจุบันไม่ไม่มีสันติสุข มีแต่สร้างความขัดแย้ง แตกแยก ทุกระดับหวังกอบโกย เอารัดเอาเปรียบ
  ความยุติธรรม ประชาธิปไตย ศีลธรรม วัฒนธรรม ควรอยู่ในจิตวิญญาณของทุกคน คือ การเมือง เรื่องความสุขสงบ จริงๆ

 2. ลุงแดง says:

  สมัยก่อน คำสั่ง 66/2523 ก็คล้ายๆ แถลงการณ์โรดแม็พของท่านนายก 1. คิดไว้ก่อน ทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์ ควรได้รับสิทธิ์ในการดูแลแก้ปัญหาจากรัฐ ให้เขากลับบ้าน ให้เขาได้มีโอกาสได้รับสวัสดิการจากรัฐ เช่น การเรียน การรักษา การประกอบอาชีพ การมีชีวิตที่ดี สงบสุข 2. การตรวจสอบว่า ใครมีความผิด มีพยานหลักฐานชัดเจน ก็ว่ากันตามกฎหมาย ไม่เว้น ไม่ควรปล่อยให้ผู้ร้าย ผู้ก่อการร้าย ลอยนวล ควรได้รับโทษานุโทษ
  การชุมนุมทางการเมือง ของกลุ่มต่างๆ ที่ถือว่าไม่ผิด ควรชุมนุมในสถานที่ที่รัฐจัดให้ หรือสถานที่ที่เป็นของ
  กลุ่มพรรคการเมืองนั้นๆ
  – การชุมนุม แต่ละครั้ง ควรขอใบอนุญาตจากท้องถิ่น ระบุเงื่อนไขการชุมนุม เรื่องที่จะชุมนุม……สถานที่ที่จะไปชุม………..วันที่ไปชุมนุมจำนวน…….วันระว่างวันที่…..เดือน ……..พศ…..ถึงวันที่…….เดือน……….พ.ศ……. จำนวนคนที่จะไป…..คน แนบด้วยบัญชีผู้ไปชุมนุม พร้อมสำเนาบัตรให้เรียบเรียบ วัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้าง…….ผู้สนับสนุน และที่สำคัญระบุชื่อแกนนำ ด้วย เพื่อสะดวกในการตรวจสอบใครสูญหาย ใครปลอมปนเข้ามาแอบแฝง เพื่อก่อการที่ไม่ดี ตรวจสอบตั้งแต่ระดับท้องถิ่น
  – สถานที่ชุมนุม รัฐต้องเข้าไปดูแลให้ชุมนุมกันด้วยความสงบ สะอาด ปลอดภัย
  หากไม่มีเงื่อนไขชัดเจน ก็เหมือนกับปล่อยให้ผู้ก่อการ้ายยืดผู้ชุมนุมไว้เป็นตัวประกัน และการชุมนุมไม่ควรยืดเยื้อ เพราะเศรษฐกิจจะเสียหาย ใครฝ่าฝืนมีความผิด

 3. เข้ามาอ่าน ..

 4. ขอให้กลับสู่ความสงบโดยเร็ว

Trackbacks

 1. […] This post was mentioned on Twitter by Anime Talking, ThaiAnime. ThaiAnime said: ประเมินสถานการณ์ 24-28 พค 2553 หลังสิ้นสุดการชุมนุม http://bit.ly/994xll […]