100+ Template เว็บไซต์ VaiVaiTheme ของ TiGERiDEA

Template ฝีมือการโมดิฟายและออกแบบจากน้องๆครับ โดยเฉพาะน้อง @ifnroll ควบคุมการผลิตโดย @iMenn เชิญเลือกชมได้ตามอัธยาศัย หน้านี้จะใช้เป็น เมนูสำหรับให้ลูกค้าของไทเกอร์ไอเดียเลือกเช่นกัน ส่วนที่มาของธีมเหล่านี้ก็คือทีม VaiVaiSoft และ TiGERiDEA ได้ develope ธีม flamework ไประยะหนึ่งแล้ว โดยเขียน code เพิ่มอีกมากมายให้ admin ทำงานได้ง่ายขึ้น (ฝีมือ @warong ) เช่นระบบปรับขนาดรูป ระบบปรับขนาด banner อัตโนมัติ และคนเขียนข่าวก็มีหน้าที่เขียนข่าวต่อไปได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงรูปแบบมาตรฐานมากครับ จากนั้นจึงมีการออกแบบและซื้อ Template จากบางเจ้ามาเข้าระบบทำเป็นธีมนี้ด้วยเช่นกัน

เมื่อก่อนแต่ละเว็บ เราไม่ได้มองว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง ตอนนี้มีการมองไว้เรียบร้อยและสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้อย่างรวดเร็วขึ้น โปรดติดตามนะครับ อีกไม่กี่บล็อกเท่านั้น 😀

ตัวอย่างเว็บที่ทำด้วย VaiVaitheme
http://www.paisina.com/
http://www.wordpress.in.th

Template เว็บไซต์ใหม่ VaiVaiTheme ของ TiGERiDEA