ในสุวรรณภูมิเริ่มห้ามร้านค้าและผู้ให้บริการปล่อย Free WiFi

ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้านในเกทเริ่มห้ามผู้ให้บริการร้านค้าปล่อย Free WiFi ( เช่นร้าน Coffee World ) เนื่องจากทาง ท่าอากาศยานไทยจะทำ Package WiFi ขาย โดยมีราคาเริ่มต้นที่ 1 ชั่วโมง 250 บาท

suwannabhumi-wifi
suwannabhumi-wifi
suwannabhumi-wifi rate
suwannabhumi-wifi rate 250baht-hr

ร้าน Coffee World บอกว่าน่าจะเสียลูกค้าไปพอสมควรครับ อันนี้ทำให้เราได้ทราบถึงโมเดลการขาย WiFi เฉพาะจุดในประเทศที่ไม่มี 3G ว่าคงมีการเจรจากันในระดับท้องถิ่นมากทีเดียว

อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ต้องการใช้ WiFi เร่งด่วนฟรีสามารถขอได้ที่ประชาสัมพันธ์ จะได้ 15 นาทีครับ ไม่แน่ใจว่าใช้ได้ถึงเมื่อไหร่ ( SVB )