บรรยาย Social Media มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอฝากลิงก์การบรรยายไว้ใน Blog นะครับ ขอขอบคุณ @nuchida1 ที่เชิญไปเป็นวิทยากรครับ

ข้อมูลส่วนตัวพัชร
ดูสไลด์เฉพาะช่วงแรก
http://www.slideshare.net/iPattt/social-media-in-business-plactice

การอบรมที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การอบรมที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

What is Social Media ?

Social Media คือ ? / คำอธิบายและตัวอย่าง

ทำไมถึงเกิด Social Media เพราะโฆษณามีเยอะมากแล้ว

http://www.slideshare.net/wah17/social-media-35304

ตัวอย่างเรื่อง asset online

http://netfuture.wordpress.com/2009/07/30/12-percent-american-buy-virtual-goods/

evolution ภาพจาก netfuture.wordpress.com
evolution ภาพจาก netfuture.wordpress.com

1. นโยบายการใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน

http://www.onec.go.th/publication/re_ict/sa_reict.htm

2. Social Media และ การนำ Social Media ไปปรับใช้กับการศึกษา

วิธีทำการบ้าน 2.0
http://www.slideshare.net/macroart/education-in-web-20-era-presentation
Case Study มหาวิทยาลัยที่ใช้ Social Media ในการสอน
http://bestonlineuniversities.com/2009/

การเรียนการสอนโดยใช้เว็บเป็นหลัก เป็นการจัดการเรียน ที่มีสภาพการเรียนต่างไปจากรูปแบบเดิม การเรียนการสอนแบบนี้ อาศัยศักยภาพและความสามารถของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการนำเอาสื่อการเรียนการสอน ที่เป็นเทคโนโลยี มาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน ให้เกิดการเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูล และเชื่อมโยงเครือข่าย ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกสถานท ี่และทุกเวลา การจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้ มีชื่อเรียกหลายชื่อ ได้แก่ การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-based Instruction) การฝึกอบรมผ่านเว็บ (Web-based Trainning) การเรียนการสอนผ่านเวิล์ดไวด์เว็บ (www-based Instruction) การสอนผ่านสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เป็นต้น

3. การใช้ Microblog ด้วย Twitter

ผลสำรวจอายุผู้ใช้ twitter
http://netfuture.wordpress.com/2009/11/06/twitter-age-demographics/
http://www.slideshare.net/macroart/twitter-education
วิธีสมัคร twitter อย่างละเอียด

4. การสร้าง Blog ด้วยโปรแกรม WordPress สำหรับครูผู้สอน

http://wordpress.com/

การเขียนบล็อก WordPress
https://ipattt.com/2009/เขียนบล็อก-wordpress-เบื้องต้น/

WordPress คือOpensource CMS top3
https://ipattt.com/2009/cms-wordpress-joomla-drupal/

5. วิธีการใช้ Facebook กับการศึกษา

http://www.slideshare.net/molekkkkk/facebook-for-education

อธิบาย Model ของ facebook
http://www.slideshare.net/faberNovel/facebook-study

ประวัติ facebook หน้า 6
idea สำหรับกิจกรรมต่างๆ หน้า 16
http://www.slideshare.net/susanbeebe/facebook-for-higher-education

การสร้างกลุ่มของเด็กนักเรียน หน้า 9
http://www.slideshare.net/lisbk/introduction-to-facebook-opportunities-and-challenges-for-the-institution

ความแตกต่างระหว่าง profile ,page ,group
http://www.facebookgoo.com/2010/06/16/facebook-profile-page-group-comparison/

http://3books.worldofcheap.com/Social-Media/ความแตกต่างระหว่าง-Group-และ-Page-ใน-Facebook.html

15 Application ของ facebook ที่ใช้ในการเรียนการสอน
http://www.collegedegree.com/library/college-life/15-facebook-apps-perfect-for-online-education

6. Google Product

Search Engine
http://www.google.com/support/websearch/bin/answer.py?hl=en&answer=134479
Calendar
http://www.google.com/support/calendar/?hl=en
Feed
Document

7. การสร้าง Media Sharing ด้วย Flickr, SlideShare, Scribd

try search iPattt , สามารถใช้ yahoo sign in
www.flickr.com
ตัวอย่างรูปแบบ Embed เว็บนายกฯ
http://pm.go.th/media/photos

http://www.slideshare.net
http://www.scribd.com/
ตัวอย่างรูปแบบ Embed https://ipattt.com/2010/curfew-bangkok/

8. การสร้างวีดีโอออนไลน์ด้วย YouTube

http://youtube.com/
วิธีอัพโหลดวีดีโอบน youtube
http://nongnuchkm2007.blogspot.com/2007/10/upload-video-blog.html
http://www.jamchan.com/index.php?mo=14&newsid=117511

ภาคผนวก

http://www.slideshare.net/iPattt/social-media-in-business-plactice
http://www.slideshare.net/iPattt/ihear-band-model

follow @ipattt
follow @ipattt