#SMCON , Social Media Conference สัมมนาวันที่ 23-24 มีค 2010

SMCON Slide

ช่วงของผมเป็นช่วงปิดท้ายพอดีครับ ผมพูดถึงเคสที่เคย Implement Social Media จริงจากบริษัท TiGERiDEA สู่ลูกค้ารายต่างๆเพื่อให้ผู้ฟังสามารถปรับรูปแบบการนำเสนอสู่องค์กรของตนเองได้จริง

SMCON หรือ Social Media Conference คืองานสัมมนาแห่งการเปิดโลกทัศน์ใหม่ของการสร้างพลังสื่อสารสู่สังคมที่จุดบรรจบระหว่างโลกออนไลน์กับโลกแห่งความเป็นจริง โลกกำลังเคลื่อนไปในทิศทางที่ทุกๆคนมีสิทธิสร้างข้อมูลที่เป็นประโยขน์เพื่อคนทุกคนและสามารถได้รับคำแนะนำจากคนทุกคน องค์กรต่างๆจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับทิศทางการสร้างและสื่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์สู่มวลมนุษย์เพื่อการเหนี่ยวนำผลตอบรับทางสังคมที่ดีกลับมาสู่องค์กรของเราเช่นกัน

smcon สัมมนาวันที่ 23-24 มีค 2010 โรงแรม Landmark
smcon สัมมนาวันที่ 23-24 มีค 2010 โรงแรม Landmark

SMCON กำหนดการ

งานสัมมนา ?Social Media Conference 2010?
วันอังคารที่ 23 – พุธที่ 24 มี.ค. 2553 เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ห้องบอลล์รูม โรงแรมแลนด์มาร์ค

Master Class 24 มีค 2010 Nectec Academy

รายละเอียดงาน SMCON คลืกที่นี่

SMCON 2010

SMCON วิทยากร

วิทยากรมีหลายท่านเลยครับ มีผมอยู่ล่างๆ

smcon วิทยากรที่เข้าร่วมสัมมนาและ WorkShop ด้วย
smcon วิทยากรที่เข้าร่วมสัมมนาและ WorkShop ด้วย

SMCON from OpenSource Today

สถาบันฝึกอบรมเนคเทค ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ จัดงานสัมมนา Social Media Conference 2010 ขับเคลื่อนองค์กร ด้วยสื่อยุคใหม่ SOCIAL MEDIA ในวันที่ 23 ? 24 มีนาคม 2553 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ (สัมมนา SMCON) และวันที่ 25 มีนาคม 2553 NECTEC Academy (Masterclass) ซึ่งภายในงานท่านจะได้ทราบถึงความเป็นมาของ Social Media คืออะไร มีบทบาทอย่างไรต่อชีวิตและการดำเนินธุรกิจ มุมมองของผู้บริหารที่คร่ำหวอดใน Social Media โดยเว็บมาสเตอร์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทยและรับฟังกรณีศึกษาจากหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จจากการนำเครื่องมือ Social Media ไปใช้จริงในธุรกิจและบริการ กลยุทธ์และวิธีการวัดผลสัมฤทธิ์จากการใช้ Social Media Marketing รวมทั้งฝึกปฏิบัติใช้งานจริง ทั้ง Social Media Tools ต่างๆ และการสร้างเว็บองค์กรให้มีกลิ่นอายของ Social Media จากผู้เชี่ยวชาญใน Masterclass

สำหรับวิทยากรที่มาร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ ได้แก่คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าฯ กทม. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล จาก สวทช. พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน จาก ป.ป.ท. คุณกำพล ศรธนะรัตน์ จาก สำนักงาน ก.ล.ต. คุณชาลอต โทณวณิก จากมีเดีย สตูดิโอ คุณวันฉัตร ผดุงรัตน์ จาก Pantip.com คุณธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย จาก MKT Magazine คุณปรเมศวร์ มินศิริ จาก Kapook.com คุณพรทิพย์ กองชุน จาก Google.co.th คุณกษมาช นีรปัทมะ จาก Sanook.com คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ จาก TARAD.com คุณจตุภูมิ สุทธสาร จาก Proximity Thailand คุณสุรางคณา วายุภาพ จาก NECTEC คุณศรีสุดา วินิจสุวรรณ์ จาก สำนักข่าวไทย คุณพัชร เกิดศิริ จาก TiGERiDEA คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ จาก mInteraction คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ จาก MacroArt.net คุณกติกา สายเสนีย์ จาก Keng.com คุณปรัชญา สิงโต
จาก ฟอนต์.คอม คุณฉกาจ ชลายุทธ จาก Thoth media และดำเนินการสัมมนาโดย คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์

สิทธิพิเศษสูงสุด ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับคือ ใบประกาศหลักสูตร สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมเบื้องต้น จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ราคาสัมมนารวม 2 วัน 12,500 บาท/ท่าน พิเศษ! หากสมัครมาพร้อมกันตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป เหลือเพียง 9,500 บาทต่อท่าน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nectecacademy.com/smcon2010 หรือ Call Center: 0-2642-5001-8