ประเมินสถานการณ์การชุมนุม โดย SIU

ทาง SIU มีการประเมินสถานการณ์การชุมนุมไว้ดังด้านล่างนี้ครับ น่าแปลกใจที่เสธแดงถูกสังหารตรงตามที่ประเมินไว้ด้วย อย่างไรก็ตามขอให้พวกเราได้เกิดปัญญาโดยเร็วที่สุดครับ เราพอจะมีหนทางทำให้เกิดปัญญาได้เร็วที่สุดก่อนที่จะเกิดปัญญาจากการสูญเสียอย่างน้อยก็จากการอ่านหนังสือและศึกษาประวัติศาสตร์ รวมทั้งประวัติศาสตร์เพื่อนบ้านและประเทศประชาธิปไตยทั้งหลาย ร่วมเรียนรู้และลดความเกลียดชังซึ่งกันและกัน เข้าใจตนเองและผลักดันไปหนทางที่ถูกต้อง

การสลายการชุมนุมจะเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง กรุงเทพฯจะเกิดไฟไหม้ทั่วหย่อมหญ้า ประเทศเข้าสู่ภาวะ fail state และเราทุกคนที่สนับสนุนมาตลอดก็ต้องร่วมกันรับกรรมครับ ลองดูว่าการทำนายนี้จะเป็นจริงหรือไม่
Human must solve the problem in human’s way,not the devil’s way.

Situation Estimated Thailand May 2010