วงไอเฮียในนาม P.L.A.Jazzband แสดงดนตรีเฉพาะพระพักตร์

เมื่อวันพุธทีผ่านมา วงไอเฮียแบนด์ ในนาม P.L.A.Jazzband (ไม่กล้าบอกชื่อวงจริงๆ) ซึ่งรวมพลมือดนตรีทั้งจากวงไอเฮียและสุดยอดเครื่องเป่าศิษฐ์เก่า CU-Band รวมทั้ง พี่โก้ Mr.Saxman ได้มีโอกาสไปแสดงเฉพาะพระพักตร์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ บรรยากาศเต็มไปด้วยความรื่นรมณ์และงานก็ลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยดีครับ (สำหรับรูปจาก iPhone นั้นถ่ายก่อนเล่นและหลังเล่นแต่ระหว่างการเล่นผมได้เก็บโทรศัพท์ของทุกคนไว้ด้านนอก)

แต่งตัวเสร็จก็ถ่ายรูปกันหน่อย
แต่งตัวเสร็จก็ถ่ายรูปกันหน่อย
ทางเจ้าภาพเตรียมมุมรับประทานอาหารให้วงดนตรีดีทีเดียว
ทางเจ้าภาพเตรียมมุมรับประทานอาหารให้วงดนตรีดีทีเดียว
คณะนักดนตรีและนักร้องวงใหญ่มาก
คณะนักดนตรีและนักร้องวงใหญ่มาก หลังเล่นเสร็จประมาณตีสองครึ่ง