อินเตอร์เน็ททำให้คนออกไปเจอกันมากขึ้น

แต่เดิม internet ทำให้เราเก็บตัว อยู่บ้านไม่ทำอะไร แต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปครับ การสร้าง Profile ตนเองกลับต้องออกจากบ้านไปเจอคน ไปทำกิจกรรมต่างๆ ( twitter นั้นเห็นได้ชัดมาก ) มี Barcamp, Wordcamp ฯลฯ และตัวอย่างที่เป็นสถานที่ประจำในการอยากเจอกันคือ #wawee นั้นเอง และเรื่อง Location Base ที่มาแรง ทำให้เรายิ่งมี Drive ในการออกไปพบคนอื่นมากขึ้น ( เกิด MASS MINGLING trend )

LOCATION BASED ดึงคนออกไปเจอกัน และอัพเดทโดยอัตโนมัติ
LOCATION BASED ดึงคนออกไปเจอกัน และอัพเดทโดยอัตโนมัติ

1. People Love to connect

คนทั่วไปชอบที่จะหากลุ่มที่ตนเองสนใจร่วมกัน เราจะติดต่อกับคนที่เปิดเผยข้อมูลตนเองมากจนน่าไว้ใจจากเดิมที่ต้องคอยค้นหาความสนใจร่วมกัน แต่กลับมาที่พื้นฐานก็คือ ถ้าเคยเจอกันจริงๆก็จะไว้ใจกันมากกว่าไม่เคยเห็นตัวนั่นเอง

2. People Love the “real world”

ข่าวสารการตลาดดึงคนให้อยากออกไป อีเว้นท์ต่างๆ คอนเสิร์ต และธุรกิจท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่และราคาถูกขึ้นเรื่อยๆทั้งการทำกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆด้วย นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ Mobile ในการเข้าเว็บต่างๆอยู่มากมายทำให้ไม่จำเป็นต้องอยู่กับที่อีกต่อไป เราอาจถูกสังคมเว็บมอนิเตอร์ตนเองได้ตลอดขณะอยู่ข้างนอกแม้จะ offline ในทางเดียวกันถ้าเราเก็บตัวแม้ online ก็อาจมีสถานะไม่ต่างจาก offline ก็เป็นได้

3. An info layer on top of daily life

Mobile กับ Location base นั้นทำให้ขอบเขตของ online กับ offline ยิ่งไม่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ การสร้างข้อมูลนั้นเกิดได้ง่ายมากและเกือบจะเป็น automatic ไปแล้ว เราจะได้เจอคนแปลกหน้าเยอะและจะเกิดปรากฏการณ์การสนิทกับคนแปลกหน้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป ?

การเกิด MASS MINGLING trend หรือการค้นหาและรวมความสนใจบางอย่างเข้าด้วยกัน จะทำให้เกิดรูปธรรมของความคาดหวังและเกิดพลังผลักดันบางสิ่งบางอย่างในสังคมได้ ส่วนวัยรุ่นก็จะออกมาเจอและทำกิจกรรมกันอย่างมาก ยิ่งมีเทคโนโลยีอย่าง 3G ก็จะทำให้เกิดการเสพติดกิจกรรมทีเดียว

ในแง่ธุรกิจ ทุกๆคนจะสนับสนุนกับสิ่งที่ทำให้ทุกฝ่ายมาเจอกันหรือ keep in touch กันมากที่สุด ดังนั้นสิ่งที่สามารถอำนวยความสะดวกให้ระหว่างคนที่เจอกัน และหลังจากเจอกันจะได้รับความสนใจ นอกจากนั้น Brand ที่เป็น brand online ก็จะเริ่มมีกิจกรรม offline มากขึ้น

อ้างอิงและอ่านเพิ่มเติมที่ http://trendwatching.com/trends/massmingling/