มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส แห่งประเทศไทย 2010 , 30 กย.นี้

http://ossfestival.in.th/

ossfest

อย่าพลาดงานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส แห่งประเทศไทย 2010 สิ้นเดือนนี้

เนคเทคจัดงานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด ?ปลดพันธนาการความคิดสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร? ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2553 ณ ห้องคอนเวนชันฮออล์ 1-6 อาคารปัญญาภิวัฒน์ สถาบัน เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ

ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส การจัดมหกรรมและเป้าหมาย

งานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สประจำปีของประเทศไทยปีนี้ จัดโดยมีเป้าหมายหลักคือองค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา SME และองค์กรขนาดใหญ่ และในขณะเดียวกันก็มีส่วนที่ community จัดกันเองเป็นปีแรก ในส่วนองค์กรนั้นคาดหวังจะให้องค์กรสามารถเลือกเฟ้นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สหรือ โซลูชันที่เหมาะสมกับตัวเอง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 แทร็คตลอดทั้ง 2 วัน

มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส กับ Community

ในส่วน community ซึ่งเพิ่มเข้ามาคาดหวังจะเป็นการรวมตัวของ open source community ซึ่งหลายแห่งต่างเติบโตเข้มแข็งด้วยตัวเอง ให้ได้มีจุดร่วมในกิจกรรมระหว่างกันในทุกๆ ปี โดยเจ้าภาพคือเนคเทคและ CPALL เอื้อเฟื้อให้ในเรื่องสถานที่ นอกนั้นเป็นความร่วมมือของ community กันเอง

มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส Agenda

งานสัมมนาในส่วน community ทั้ง 2 วันจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือช่วงเช้าถึงบ่ายเป็นการบรรยาย และช่วง 14:00-16:00 จะแบ่งเป็น 3 แทร็คทำนอง Sprint/BugAThon/Workshop ของ UbuntuClub, Firefox, Thunderbird, OpenOffice.org, OpenStreetMap และ PSU Open Server สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วม Sprint/BugAThon อย่าลืมนำโน้ตบุคของตัวเองมาด้วย และสำหรับ OpenStreetMap Workshop ก็ต้องมีอุปกรณ์ GPS และติดตั้ง JOSM ไว้เรียบร้อย

ดู Agenda ต่อได้ที่ http://www.blognone.com/news/18632