ควรมีอะไรในเว็บไซต์กิจการ

คำตอบสั้นๆคือ “ควรมีสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ” ! 

เจอมาครับ ของ INCquity ดีทีเดียว 😀

ไม่มีประโยชน์อันใดเลยที่จะนำเสนอสิ่งแปลกใหม่ตามความต้องการของตนเองตราบใดที่ผู้บริโภคคือผู้ตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้าย เพราะที่สุดแล้วการออกแบบเว็บไซต์ให้ประสบความสำเร็จนั้นคณะกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีก็ยังคงเป็น “ผู้บริโภค” อยู่วันยังค่ำในที่สุด

ผู้บริโภคอยากได้อะไรจากเว็บไซต์ของกิจการ

ที่ยากก็คือ ส่วนใหญ่ถ้าเจ้าของกิจการอยากทำเว็บไซต์ถ้าไม่ไว้วางใจผู้ทำเว็บไซต์จริงๆ จะทำให้กลายเป็น “เจ้าของเว็บไซต์อยากได้อะไรจากเว็บไซต์ของกิจการ” มากกว่าที่ผู้บริโภคจะได้ครับ

คนอ่าน อยากดูเพียงสาระสำคัญ
คนอ่าน อยากดูเพียงสาระสำคัญ

ยกตัวอย่างสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างความต้องการของเจ้าของเว็บกับผู้บริโภค

1.ผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์อยากได้แบบ “ครบครัน” ในขณะที่ผู้บริโภคอยากได้แค่ “สาระสำคัญ”
2.ผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์อยากได้แบบ “หวือหวา” ในขณะที่ผู้บริโภคอยากได้แค่ “โหลดเร็ว”
3.ผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์อยากได้แบบ “ปลอดภัยมาก” ในขณะที่ผู้บริโภค “ไม่มีแรงจูงใจให้โจมตี”
4.ผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์อยากได้ “flash” ในขณะที่ผู้บริโภคเป้าหมายบางคนใช้ “iPad”
5.ผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์อยากให้ “register ยาววว” ในขณะที่ผู้บริโภค “ไม่มีแรงจูงใจให้กรอก”
ุ6.ผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์อยากได้ “webboard” ในขณะที่ผู้บริโภค “ไม่มีแรงจูงใจให้เข้าร่วม”ึ
7.ผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์อยากได้ “Gallery กิจกรรม” ในขณะที่ผู้บริโภค “ไม่รู้จะดูทำไม”
8.ผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์อยากได้ “โครงสร้างองค์กร” ในขณะที่ผู้บริโภค “ไม่รู้จะดูทำไม”
9.ผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์อยากได้ ” e-catalog” ในขณะที่ผู้บริโภค “อยากดูของจริงก่อน”

ฯลฯ

แนะนำโพส การประชุม : ส่วนสำคัญที่ทำให้เว็บไม่น่าใช้