ภาพ Social Media workshop ที่ ม.เกริก

บังเอิญภาพเพิ่งมาครับ งานนี้ทำให้ได้ทราบหลายอย่างว่า นักศึกษาแต่ละคนซึ่งส่วนใหญ่เป็น Executive นั้นสนใจต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงนี้มาก แต่ไม่มีเวลาศึกษา และไม่มีกลยุทธในการให้ผู้เกี่ยวข้องได้ดูแลแทนตัวเองครับ

social media workshop

social media workshop

นักศึกษาระดับ Executive ให้ความสนใจต่อการบรรยาย

นักศึกษาระดับ Executive ให้ความสนใจต่อการบรรยาย

รับของที่ระลึกจากผู้บริหาร

รับของที่ระลึกจากผู้บริหาร

Comments

  1. พี่ตัวสูงมาก -_-‘

  2. workshop น่าสนใจมากครับ

  3. หรือผู้บริหารตัวเล็ก