ภาพ Social Media workshop ที่ ม.เกริก

บังเอิญภาพเพิ่งมาครับ งานนี้ทำให้ได้ทราบหลายอย่างว่า นักศึกษาแต่ละคนซึ่งส่วนใหญ่เป็น Executive นั้นสนใจต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงนี้มาก แต่ไม่มีเวลาศึกษา และไม่มีกลยุทธในการให้ผู้เกี่ยวข้องได้ดูแลแทนตัวเองครับ

social media workshop
social media workshop
นักศึกษาระดับ Executive ให้ความสนใจต่อการบรรยาย
นักศึกษาระดับ Executive ให้ความสนใจต่อการบรรยาย
รับของที่ระลึกจากผู้บริหาร
รับของที่ระลึกจากผู้บริหาร